Παθητηκή Πυροπροστασία

 • Συντάσσουμε τη μελέτη πυροπροστασίας για κάθε είδος κτιρίου.  
 • Παραγωγή όλων των εντύπων για την Πολεοδομία.
 • Προηγμένη διαχείριση εντύπων στο Word,
 • Ολοκληρωμένη εφαρμογη της νομοθεσίας για την πυρασφάλεια.
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1. (0-200 m2) 150 € - 2. (200-400 m2) 280 € - 3. (400-600 m2) 420 € - 4. (600-800 m2) 520 € - 5. (800-1.000 m2) 620 € - 6. (1.000-2.000 m2) 800 € )
Ενεργητική Πυροπροστασία
 • Συντάσσουμε τη μελέτη πυροπροστασίας για κάθε είδος κτιρίου.  
 • Παραγωγή όλων των εντύπων για την Πολεοδομία.
 • Προηγμένη διαχείριση εντύπων στο Word,
 • Ολοκληρωμένη εφαρμογη της νομοθεσίας για την πυρασφάλεια.
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1. (0-200 m2) 150 € - 2. (200-400 m2) 280 € - 3. (400-600 m2) 420 € - 4. (600-800 m2) 520 € - 5. (800-1.000 m2) 620 € - 6. (1.000-2.000 m2) 800 € )
www.e-MeLeTi.com - info@e-meleti.com  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 56 & ΙΟΥΣΤΙΝΑΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 54631  - ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 6 ΠΥΛΑΙΑ Τ.Κ. 55535 - 2310 239 349 ©2003 - 2016
Το  σύνολο  του  περιεχομένου  και  των  υπηρεσιών  της  ιστοσελίδας  διατίθεται  στους  επισκέπτες  αυστηρά  για  προσωπική  χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.
Project Category
Project Category
Πυροσβεστική
Υπευθυνες Δηλώσεις Πυροσβεστικής

 • ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 • ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 0 - 50 ΚΛΙΝΩΝ
 • ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 50 - 100 ΚΛΙΝΩΝ
 • ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 100 - 200 ΚΛΙΝΩΝ
 • ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ > 200 ΚΛΙΝΩΝ

(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.  100 € )
Ε.Κ.Κ.Ο. - Plus

 • Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη της δήλωσης εργασιών για την ηλεκτροδότηση της οικοδομής.
 • Ιδιοκτήτες, Ιδιοκτησίες
 • Κατανομή κόστους ανά ιδιοκτησία
 • Αρχικοί πίνακες
 • Προσωρινοί πίνακες
 • Τελικοί πίνακες
 • Επιμέρους πίνακες αυτοτελών ιδιοκτησιών
 • Κατανομές δαπανών ανά είδος δαπάνης
 • Δήλωση εργασιών
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση έργων, προμηθευτών, υπεργολάβων, παραστατικών κλπ
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία:1.  15 €)
Ρευματοδότηση Οικοδομής
Εντυπα Πολεοδομίας για Τελική Θεώρηση Αδειας

 • Υπολογίζουμε αμοιβές και φορολογικά για την επίβλεψη
 • Παραγωγή όλων των εντύπων για την Πολεοδομία.
 • Σύνθεση διαφορετικών μελετών. Με αυτή τη δυνατότητα μπορείτε να μας αναθέσετε την αντιμετώπιση σύνθετων περιπτώσεων, εκεί όπου απαιτούνται περισσότεροι Π/Υ. όπως "Προσθήκη με
 • αποτύπωση υπάρχοντος και στατικό έλεγχο υπάρχοντος"(= 3 προϋπολογισμοί)
 • Αυτόματη διαχείριση αναλυτικών προϋπολογισμών.
 • Επιμερισμός αμοιβής σε πολλούς μηχανικούς.
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία:1.  15 €)
Δήλωση Υδραυλικού

 • Περιλαμβάνεται το κόστος της Θεώρησης της από το Σύλλογο Υδραυλικών της Περιοχής
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία:1.  70 €)
Δήλωση Ηλεκτρολόγου - Ηλεκτρολογικό Σχέδιο

 • Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (Ν. 4483/65), είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος και ο  επανέλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από αδειούχους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους, οι οποίοι και εκδίδουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση  
  που υποβάλλεται στη ΔΕΗ ΑΕ.

ΠΟΤΕ ΖΗΤΗΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ΥΔΕ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΗ
1. Για ηλεκτροδότηση εργοταξιακής παροχής. (ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ)
2. Μετά την αποπεράτωση της κατασκευής κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης και  πριν να τεθεί σε λειτουργία από τον χρήστη, για να διαπιστωθεί ότι έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΗD 384 αλλά και της ισχύουσας Νομοθεσίας.  
(ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗ)
3. Μετά από την αποπεράτωση των σχετικών εργασιών και πριν να τεθεί σε λειτουργία η επέκταση ή το τροποποιημένο τμήμα της εγκατάστασης
4. Μετά τα χρονικά διαστήματα που ορίζει ο νόμος έτσι ώστε να εξακριβωθεί ότι δεν έχει μειωθεί ο παρεχόμενος βαθμός ασφάλειας της εγκατάστασης εξαιτίας φθοράς ή βλάβης ή γενικά αλλοίωσης του ηλεκτρολογικού υλικού από οποιαδήποτε αιτία και
εφόσον αυτό συμβαίνει, ο εντοπισμός των απαιτούμενων διορθώσεων.
5. Όταν ο πελάτης ζητήσει αλλαγή ονόματος στο λογαριασμό της Δ.Ε.Η και έχει λήξει το πιστοποιητικό ΔΕΗ..
6. Όταν ο πελάτης ζητήσει επανασύνδεση  και έχει λήξει το πιστοποιητικό ΔΕΗ.7. Όταν ο πελάτης ζητήσει επαύξηση ισχύος παροχής Δ.Ε.Η.

Ο επανέλεγχος θα πρέπει να διενεργείται σε χρονικά διαστήματα ανάλογα με την εγκατάσταση, ως εξής:

- Για κατοικίες και ανάλογους χώρους (μονοκατοικίες, διαμερίσματα κ.α.), τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια
- Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά (καταστήματα, γραφεία, βιοτεχνίες, βιομηχανίες κ.α.), τουλάχιστον κάθε 7 χρόνια
- Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά (καταστήματα, γραφεία, βιοτεχνίες, βιομηχανίες κ.α.), τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια
- Για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού (καφετέριες, εστιατόρια, θέατρα κ.α.) τουλάχιστον κάθε χρόνο
- Για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ κ.α.) τουλάχιστον κάθε χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, πριν από την επανασύνδεση

ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΕΗ (ΥΔΕ)

Εκδίδεται πιστοποιητικό Δ.Ε.Η μετά τον έλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με ειδικά όργανα μέτρησης και ελέγχου. Δεν εκδίδονται πιστοποιητικά χωρίς να έχει προηγηθεί έλεγχος και χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές. Σε
περίπτωση που βρεθούν σφάλματα ή κακοτεχνίες θα πρέπει πρώτα να διορθωθούν και να γίνει νέος έλεγχος για την έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ.

Η ΝΕΑ ΥΔΕ αποτελείται από:

- Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη- Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
- Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384
- Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ (εάν είναι παλιά εγκατάσταση πριν τον Μάρτιο του 2006 ή εάν σε μια εγκατάσταση συνυπάρχουν και τα δυο πρότυπα)
- Σχέδιο μονογραμμικό του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης
- Κάτοψη με την όδευση των ηλεκτρικών γραμμών της εγκατάστασης και της θέσης των διακοπτών, φωτιστικών, πριζών, φωτιστικών ασφαλείας, κινητήρων, πινάκων
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία:1. (ΠΑΡ. 1) 100 € 2.(ΠΑΡ. 2) 150 €3. (ΠΑΡ. 3) 200 € 4.(ΠΑΡ. 4) 250 €)5. (ΠΑΡ. 5) 300 € 6.(ΠΑΡ. 6) 350 €7. (ΠΑΡ. 7) 400 €))
Τι χρειάζεται για να ηλεκτροδοτηθείιτε

1. Αίτηση ηλεκτροδότησης (έντυπο ΔΕΗ).
2. Επικυρωμένο αντίγραφο της Οικοδομικής Αδείας, με τη σφραγίδα της Πολεοδομικής Υπηρεσίας για την οριστική ηλεκτροδότηση του διαμερίσματος, εφόσον αυτή δεν έχει ήδη κατατεθεί στο φάκελο της πολυκατοικίας που κατατέθηκε στη ΔΕΗ κατά
την αρχική ηλεκτροδότηση. Για την έναρξη της διαδικασίας ηλεκτροδότησης αρκεί η προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου της οικοδομικής άδειας.
3. Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) από ιδιώτη ηλεκτρολόγο, κατά περίπτωση
4. Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ ιδιοκτήτη,
5. Δήλωση του οικείου Δήμου ή Κοινότητας με τα τετραγωνικά μέτρα για τη χρέωση Δημοτ. Φόρου (Δ.Φ.), Δημοτ.Τέλους (Δ.Τ.) και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).
Παροχή Ρευματος
Μέτρα ασφάλειας & υγείας (ΣΑΥ-ΦΑΥ)

 • Συμπληρώνουμε τα έντυπα: Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.).  
 • Κατάλογοι με τους πιθανούς κινδύνους και τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνονται.
 • Σύνταξη τεχνικής περιγραφής έργου.
Αμοιβές & φορολογικά μηχανικών

 • Υπολογίζουμε αμοιβές και φορολογικά για την έκδοση οικοδομικής άδειας
 • Παραγωγή όλων των εντύπων για την Πολεοδομία.
 • Σύνθεση διαφορετικών μελετών. Με αυτή τη δυνατότητα μπορείτε να μας αναθέσετε την αντιμετώπιση σύνθετων περιπτώσεων, εκεί όπου απαιτούνται περισσότεροι Π/Υ. όπως "Προσθήκη με
 • αποτύπωση υπάρχοντος και στατικό έλεγχο υπάρχοντος"(= 3 προϋπολογισμοί)
 • Αυτόματη διαχείριση αναλυτικών προϋπολογισμών.
 • Επιμερισμός αμοιβής σε πολλούς μηχανικούς.
 • Αμοιβές δημοσίων έργων.
 • Ολοκληρωμένη τεκμηρίωση.
 • Έντυπο οικοδομικής άδειας με το τοπογραφικό σκαρίφημα σκαρίφημα - έντυπο Φ.Ε.Μ.
Κατανομή χιλιοστών συνιδιοκτησίας

 • Δημιουργούμε τον πίνακα κατανομής ποσοστών oριζόντιας συνιδιοκτησίας και κοινοχρήστων κάποιου κτιρίου.  
 • Εκτύπωση σε οποιοδήποτε μέγεθος χαρτιού (Α3 κλπ) ή σε plotter.
 • Κατανομή χιλιοστών.
Ε.Κ.Κ.Ο.

 • Υπολογίζουμε το ελάχιστο κόστος κατασκευής οικοδομών και το κατανέμει στις επιμέρους εργασίες.
 • Συμπληρώνουμε όλα τα σχετικά έντυπα.
 • Παραγωγή όλων των εντύπων για την Πολεοδομία και την Εφορία.
 • Προηγμένη διαχείριση εντύπων στο Word.
 • Συμπλήρωση του αρχικού πίνακα με δυνατότητα αυτόματης ισοσκέλισης.
 • Δυνατότητα εισαγωγής νέων εργασιών.
 • Συμπλήρωση προσωρινού ή τελικού πίνακα με αυτόματη μεταφορά στοιχείων.
Στατιστικό δελτίο

 • Αναλαμβάνουμε τη συμπλήρωση και την εκτύπωση του Στατιστικού δελτίου.  
 • Με τη βοήθεια μας μπορείτε εύκολα να συμπληρώσετε ένα ή περισσότερα Στατιστικά Δελτία.
 • Η εκτύπωση του εντύπου είναι ολοκληρωμένη, έτσι ώστε να γίνεται αποδεκτή από τις υπηρεσίες.
Χρονοδιάγραμμα Gantt

 • Δημιουργούμε απλά διαγράμματα Gantt για καθημερινή χρήση.
 • Δύο φάσεις εργασιών ανά περιγραφή.
 • Εκτύπωση σε οποιονδήποτε εκτυπωτή, έγχρωμη ή μαυρόασπρη .
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία:1.  50 €)
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία:1.  10 €)
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία:1.  0.5 €/m2)
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία:1.  25 €)
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία:1.  10 €)
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία:1.  10 €)
Φορολογικά Μηχανικών
Μελέτη & Μέτρηση Ηχομόνωσης

 • Οι μετρήσεις σε file, από το εγκεκριμένο ηχόμετρο, για κάθε αναγκαία πλευρά, του κάθε μαγαζιού.
 • Έκθεση με τις παρατηρήσεις μας, για κάθε μαγαζί, ώστε σε μελλοντική ανακαίνιση, να ληφθεί υπ’ όψιν
 • Κοστολόγηση μελλοντικών κατασκευών, εφόσον μας ζητηθούν από εσάς.
 • Βεβαίωση ηχομόνωσης.
 • Με την ευκαιρία των μετρήσεων ηχορύπανσης, μπορούμε να ελέγξουμε το θόρυβο από τις κλιματιστικές μονάδες και τα μοτέρ, σε υποκαταστήματα όπου επιθυμείτε.
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1. (BAR ) 200 € - 2. (ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ) 500 €  )
Ηχομόνωση
Επιμετρήσεις εργασιών ή έλεγχος Επιμετρήσεων
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία:   1.  0,5% του προυπολογισμού € )
Σύνταξη Προυπολογισμού Εργασιών για Δάνεια
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.   0,5% του προυπολογισμού € )
Σύνταξη Εκτίμησης Προόδου Εργασιών για λήψη Δανείου
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.  100 € )
Παράσταση σε Δικαστήριο
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.  250 € )
Λοιπές Μελέτες & Υπηρεσίες
Βεβαιώσεις από Υπηρεσίες
 • (πχ βεβαίωση χρήσης γης, όροων δόμησης κλπ
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.  100 € )
Υπευθυνες Δηλώσεις Ε.Ο.Τ.

 • Ε.Ο.Τ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
 • Δ.Ε.Υ.Α. ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
 • Ε.Ο.Τ. ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία:  1. 150 €/ ΔΗΛΩΣΗ )
(Κόστος Υ. Δήλωσης / Κατηγορία: 1. (BAR ) 100 € - 2. (ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ) 150 €  )
Μηνιαία Α.Π.Δ.

 • Σύνταξη και έκδοση του νέου εντύπου Αίτησης-Δήλωσης Απογραφής Οικοδομοτεχνικού Έργου (Ο.Π.Σ.-Ι.Κ.Α.)  
 • Στοιχεία Έργου, Κυρίου ή Αναδόχου/Εργολάβου.
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση Φυσικών ή Νομικών προσώπων, Κοινοπραξιών.
 • Υπεύθυνοι και Νόμιμοι εκπρόσωποι (Έντυπα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV).
 • Έλεγχος ακρίβειας και πληρότητας δεδομένων.
 • Εκτύπωση σε χαρτί Α3 ή Α4.
 • Νομοθεσία.
Απογραφή Έργου

 • Σύνταξη και έκδοση του νέου εντύπου Αίτησης-Δήλωσης Απογραφής Οικοδομοτεχνικού Έργου (Ο.Π.Σ.-Ι.Κ.Α.)  
 • Στοιχεία Έργου, Κυρίου ή Αναδόχου/Εργολάβου.
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση Φυσικών ή Νομικών προσώπων, Κοινοπραξιών.
 • Υπεύθυνοι και Νόμιμοι εκπρόσωποι (Έντυπα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV).
 • Έλεγχος ακρίβειας και πληρότητας δεδομένων.
 • Εκτύπωση σε χαρτί Α3 ή Α4.
 • Νομοθεσία.
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία:1.  10 €)
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία:1.  15 €)
ΙΚΑ
Πιστοποιητικό Πυρoπροστασίας
 • Συντάσσουμε τις υπεύθυνες δηλώσης μηχανικού και ιδιοκτήτη και την αίτηση  για κάθε είδος κτιρίου.  
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.  100 €
Σύνδεση αυθαιρέτου με Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας

 • Περιλαμβάνεται η  αεροφωτογραφία του ακινήτου εκτυπωμενη από το συτημα του ΤΕΕ, η δήλωση περαίωσης, η δήλωση συνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και η υπεύθυνη δήλωση του Μηχανικού
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία:1.  100 €)
Τεχνικές περιγραφές συστημάτων πυροπροστασίας
 • Συντάσσουμε τις τεχνικές περιγραφές των μόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας συμφωνα με την 3η πυροσβεστική διάταξη και τις υποδείξεις της επιθεώρησης από την πυροσβεστική
 • ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ το κοστος αποτύπωσης και συνταξης των σχεδίων
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1. 100 €