Ανανέωση Τοπογραφικού Διαγράμματος
 • (ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΠΙΘΑΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ)
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.  100 € )

Το τοπογραφικό διάγραμμα αποτελεί μια ολοκληρωμένη μελέτη που αποτελείται από την έρευνα του μηχανικού, τις επίγειες μετρήσεις και τις εργασίες γραφείου.
Συντάσσεται με τις απαιτούμενες προδιαγραφές ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί. Κάποιοι από αυτούς τους σκοπούς είναι:
•Έκδοση οικοδομικών αδειών
•Έλεγχος αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων ή αγροτεμαχίων
•Συμβολαιογραφική πράξη (συμβόλαια, μεταβιβάσεις, αποδοχές κληρονομιάς, κλπ)
•Οριοθέτηση και κατάτμηση οικοπέδων - αγροτεμαχίων σε οριζόντιες και κάθετες συνιδιοκτησίες
•Πράξη χαρακτηρισμού Δασαρχείου
•Καθορισμό γραμμών αιγιαλού
•Καθορισμό λατομικών χώρων
•Πράξη εφαρμογής και διορθωτική πράξη εφαρμογής
•Πράξη τακτοποίησης – αναλογισμού - προσκύρωσης
•Αδειοδότηση Φωτοβολταϊκών και Αιολικών πάρκων
•Αδειοδότηση κεραιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας
•Έλεγχος – Εύρεση αγροτεμαχίων
Μελέτες Τοπογραφίας
Το  σύνολο  του  περιεχομένου  και  των  υπηρεσιών  της  ιστοσελίδας  διατίθεται  στους  επισκέπτες  αυστηρά  για  προσωπική  χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.
e-Shop
Οριστική Οριοθέτηση Ρέματος
 • ΜΕ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ- ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
 • ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ - ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
 • ΤΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΜΟΙΒΕΤΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.  300 € )
Εξάρτηση Παλαιού Τοπογραφικού Διαγράμματος

 • ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΓΣΑ 87
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.  150 € )
Οριοθέτηση Οικοπέδου - Χάραξη Τεχνικού Έργου

(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία:1. (ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ) 200 € 2. (ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ)  250 € 3. (Οριοθέτηση ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ  (0- 10) ΣΗΜΕΙΑ) 150 € 4.
(Οριοθέτηση ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ  (10- 20) ΣΗΜΕΙΑ) 250 € 5.ΧΑΡΑΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ (0- 30) ΣΗΜΕΙΑ 150 € 6. (ΧΑΡΑΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ (30- 60)) ΣΗΜΕΙΑ 200 €)
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ - ΧΑΡΑΞΗ
Φωτοερμηνεία

 • ΤΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΜΟΙΒΕΤΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ

(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία:1. (ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΤΕΡΕΟΖΕΥΓΟΥΣ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ) 300 € 2. (ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, Η ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ)  150 €)
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα σε ΕΓΣΑ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΗ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΙΣΟΫΨΕΙΣ ΔΙΧΩΣ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΜΟΡΩΝ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΑΠΑΩΤΥΠΩΣΗ ΖΩΝΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ Η ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΔΙΟΔΟΥ ΚΛΠ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΜΟΙΒΟΝΤΑΙ EXTRA
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1. (0-500 m2) 250 € - 2. (500-1.000 m2) 350 € - 3. (1.000-2.000 m2) 500 € - 4. (2.000-4.000 m2) 650 € - 5. (4.000-1.0000 m2)    800 € - 6. (1.0000-2.0000 m2) 1500 € )
Βεβαίωσεις

Αρτιότητας και Οικοδομησιμότητας & Λοιπων όρων Δόμησης
Δασαρχείου
 • Περιλαμβάνονται τα έξοδα Δημοσίευσης
 • ΤΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΜΟΙΒΕΤΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
Βεβαίωση Αρχαιολογίας & Άδειας Εκσκαφής
Βεβαίωση Δήμου
 • Αφορούν την ύπαρξη διανοιγμένου δρόμου ή το φάρδος του κλπ
 • ΤΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΜΟΙΒΕΤΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ

(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία:1.  100 € )
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Πολεοδομικές & Ρυμοτομικές Μελέτες & Τροποποιήσεις αυτών

(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία:1.  1500 € )
Μελέτη Χωροθέτησης Επιχείρησεων & Παραγωγικών Μονάδων

(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία:1. (ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΩΡΟ) 700 € )

(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία:1. (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΧΩΡΟΥ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ) 0,05 €/Στρέμμα Διερεύνησης )
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μελέτη Κόμβου

 • ΤΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΜΟΙΒΕΤΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ

(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία:1.  1000 € )
www.e-MeLeTi.com - info@e-meleti.com  ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 6 ΠΥΛΑΙΑ Τ.Κ. 55535 - 2310 239 349 ©2003 - 2020
Το  σύνολο  του  περιεχομένου  και  των  υπηρεσιών  της  ιστοσελίδας  διατίθεται  στους  επισκέπτες  αυστηρά  για  προσωπική  χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.
Κατηγορία
ΕΜΒΑΔΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
Το Λογισμικό μας...
 • Τα τοπογραφικά διαγράμματα σχεδιάζονται με το ARCHICAD και το ARCHITERRA
Διωρθωτική Πράξη Εφαρμογής
ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
 • κατ 1. ΑΠΛΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (Η ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΗ ΜΟΡΦΗ ΠΡΑΞΗΣ) - ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ
  ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

 • κατ 2 ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Η ΟΤΑΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ- ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
  ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

 • ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΜΟΙΒΕΤΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.  250 € - 2.  500 €)
Κατηγορία Διόρθωσης
Πράξεις αναλογισμού

 • ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1. (0-50 m ) 500 € - 2. (50-100 m) 900 € - 3. (10-200 m) 1500 € )
Κατηγορία