Η παρούσα σελίδα αφορά στην έναρξη της τεχνικής επαγγελματικής δραστηριότητας του χειριστή μηχανημάτων έργου 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, και 8ης
ειδικότητας Β΄ ή Α' ομάδας, σχετική με τον χειρισμό και την απλή προληπτική συντήρηση, καθώς και την επιτήρηση της λειτουργίας των μηχανημάτων έργου.
Στα Μ.Ε.
συγκαταλέγονται τα κλαρκ (συμβατικά ή ηλεκτρικά), οι γερανογέφυρες, τα καλαθοφόρα και οι γερανοί παπαγάλοι!  Δείτε παρακάτω πως θα αποκτήσουν άδεια χειριστή οι
εργαζόμενοι σας, πως θα λειτουργείτε νόμιμα αποφεύγοντας τσουχτερά διοικητικά πρόστιμα και υπό την κάλυψη της ασφάλειας αστικής ευθύνης.


Σχετική Νομοθεσία
Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/2011)
ΠΔ 113 (ΦΕΚ198/Α/2012)
Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η) (ΦΕΚ 519/Β/2013)
                     όπως τροποποιήθηκε με Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 71993/301/Φ113 (ΦΕΚ 1422/Β/2015)
Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 11031/678/ΦΓ9.6.4(ΣΤ) (ΦΕΚ 2287/Β/2013)
Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 10169/639/Φ.Γ.9.6.4(ΣΤ) (ΦΕΚ 1983/Β/2013)

Τρόπος διεκπεραίωσης
Υποβολή έντυπης αίτησης

Έντυπο που χρησιμοποιείται
Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση
Έντυπο άδειας Χειριστή Μηχανημάτων έργου

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.
Ανάλογα με την ειδικότητα και την ομάδα. (Σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της αντίστοιχης Περιφέρειας).
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης ή 8ης Ειδικότητας
www.e-MeLeTi.com - info@e-meleti.com   ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 6 ΠΥΛΑΙΑ Τ.Κ. 55535 - 2310 239 349 ©2003 - 2020
Το  σύνολο  του  περιεχομένου  και  των  υπηρεσιών  της  ιστοσελίδας  διατίθεται  στους  επισκέπτες  αυστηρά  για  προσωπική  χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.
Δικαιούχοι - Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών - Προϋπηρεσία
Δικαιολογητικά
Διαδικασίες
ΕκπαίδευσηΧειριστών Περονοφόρων – Γερανοφόρων& Ανυψωτικών Μηχανημάτων
(Θεωρία & Πρακτική) με δυνατότητα (προαιρετικά) Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17024.

(Κόστος  / Κατηγορία: 1. 500 € )
Επίβλεψη βοηθού χειριστή

Διαθέσιμο μόνο στις παρακάτω κατηγορίες/ υποομάδες

 • ΟΜΑΔΑ 1 εργασίες εκσκαφής και εν γένει χωματουργικές.:
1.3 Τσάπες αλυσότροχες και λαστιχοφόρες όλων των τύπων ως και τα σύνθετα εκσκαπτικά και φορτωτικά μηχανήματα τύπου JCB (ΤΣΙ−ΣΙ−ΜΠΙ),
CATERPILLAR, LEIBHERR, κ.λπ.

 • ΟΜΑΔΑ 2 εργασίες ανύψωσης και μετα φοράς φορτίων ή προσώπων.:
2.3 Γερανοφόρα οχήματα (παπαγάλοι) με ικρίωμα (βέλος) επί του οχήματος ανυψωτικής ικανότητας άνω των τριών (3) τόνων στη βάση του.
2.5 Καλαθοφόρα οχήματα συντηρήσεως – εξυπηρετήσεως ηλεκτρικών εναερίων δικτύων ή άλλων αιωρουμένων εργασιών
2.7 Ανυψωτικά περονοφόρα μηχανήματα (τύπου ΚΛΑΡΚ, κ.λπ.) και λοιπών τύπων παντός συστήματος και λειτουργίας (πλην των ηλεκτροκίνητων).
2.8 Ηλεκτροκίνητα περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα (τύπου ΚΛΑΡΚ, κ.λπ.) παντός τύπου.

 • ΟΜΑΔΑ 8 εργασίες ειδικές εργασίες ανύψωσης:
8.5 Ηλεκτροκίνητες γερανογέφυρες με αιωρούμενη καμπίνα χειριστηρίου ή με χειριστήριο από εδάφους παντός τύπου.

Περιλαμβάνει:
 •  Παρακολούθηση έως 2 βοηθών χειριστή/ επιχείρηση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τακτικά ως απαιτήται, ώστε μετά από συγκεκριμένα
  ημερομίσθια να είναι σε θέση να δώσουν εξετάσεις για να γίνουν χειριστές. Παράλληλα η επιχείρηση αποφεύγει διοικητικά πρόστιμα και σε περίπτωση
  ατυχήματος η ασφαλιστική εταιρία καλύπτει την αστική ευθύνη του εργοδότη.

Δεν περιλαμβάνει αλλά προϋποθέτει:
 • Την ατομική θεωρητική & πρακτική εκπαίδευση του υποψήφιου Χειριστή Περονοφόρων – Γερανοφόρων& Ανυψωτικών Μηχανημάτων

(Κόστος/αριθμό ημερομισθίων απαιτούμενης ειδικότητας: 1. 10 € (300-450 ημερομίσθια) 2. 13 € (100-150 ημερομίσθια ) 3. 17 € (70-100 ημερομίσθια) 4. 2
0 € (20 ημερομίσθια)
e-Shop
Κατηγορία Υπηρεσίας/ Service Category
Κατηγορία / Υποομάδα
Αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση άδειας χειριστή μηχανήματος έργου δηλαδή:

 • Συλλογή δικαιολογητικών και αιτήσεων.
 • Οργάνωση και κατάθεση φακέλου στην αρμόδια περιφέρεια.
 • Προετοιμασία για θεωρητικές εξετάσεις.
 • Προετοιμασία για πρακτικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με το νόμο, όποιος χειρίζεται μηχάνημα έργου με ισχύ 10 KW και πάνω υποχρεούται να κατέχει άδεια χειριστού. Το όριο αυτό αφορά την συνολική ισχύ των κινητήρων
που εξυπηρετούν τις εκτελούμενες από το μηχάνημα εργασίες.

Κυρώσεις-Πρόστιμα

Οποιοσδήποτε θέτει σε λειτουργία ανυψωτικό μηχάνημα που δεν πληροί τις απαιτήσεις ελέγχου, σύμφωνα με την Υ.Α, τιμωρείται με τις διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις. Οι
διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και μπορεί να είναι πρόστιμο από 200-50.000 ευρώ, ανά κατηγορία παράβασης ή/και αφαίρεση πινακίδων
κυκλοφορίας για τα μηχανήματα έργων. ΠΧ η μη επίδειξη πιστοποιητικού ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων έργου, ανά μηχάνημα έργου ανέρχεται στο ποσό των 2,500 ευρώ.


Αναλαμβάνουμε την εκπαίδευση υποψήφιων Χειριστών Περονοφόρων – Γερανοφόρων& Ανυψωτικών Μηχανημάτων
(Θεωρία & Πρακτική)με δυνατότητα (προαιρετικά) Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17024
Zητήστε να σας
ενημερώσουμε αναλυτικά για τη δυνατότητα Πιστοποίησης

Θεματική Ατζέντα του Προγράμματος Θεωρητικής Κατάρτισης (Διάρκεια: 8 ώρες)
 • Χαρακτηριστικά στοιχεία γερανογεφυρών, περονοφόρων
 • Ασφαλής χειρισμός (ασφάλεια χειριστή, εργαζομένων, μηχανημάτων)
 • Έλεγχος συστημάτων / Συντήρηση μηχανημάτων
 • Διαγράμματα φόρτισης τηλεσκοπικών & πτυσσόμενων  τηλεσκοπικών γερανών
 • Στήσιμο τηλεσκοπικών / Συστήματα ασφάλειας
 • Έλεγχος συστημάτων ανύψωσης / Έλεγχος εξαρτημάτων
 • Ασφάλεια χειριστών & μηχανημάτων
 • Απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα

Η Πρακτική Κατάρτιση(Διάρκεια: 4 ώρες)
Γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με, πτυσσόμενους γερανούς & περονοφόρα οχήματα. Ο καταρτιζόμενος θα εξασκείται στον χειρισμό στις συνθήκες εργασίας καθώς και
στο χειρισμό ασφάλειας του οχήματος και των εργαζομένων στο χώρο εργασίας.

Οι καταρτιζόμενοι υποβάλλονται σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, ώστε να αξιολογηθεί ο βαθμός, στον οποίο είναι σε θέση να εκτελούν εργασίες όπως:
 • Οδήγηση μηχανήματος, με χρήση των αντίστοιχων συστημάτων
 • Χειρισμός των διαφόρων οργάνων του μηχανήματος
 • Τροφοδοσία του μηχανήματος με τα απαραίτητα για τη λειτουργία του αναλώσιμα υλικά
 • Προληπτική συντήρηση και έλεγχος, ανάλογα με τις απαιτήσεις του μηχανήματος
 • Δοκιμή, έλεγχος και χρήση των κύριων και εφεδρικών συστημάτων ασφαλείας του μηχανήματος
 • Εφαρμογή κανόνων ασφαλείας
 • Προσαρμογή της λειτουργίας του μηχανήματος, ανάλογα με τις δυνατότητες του, τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του έργου

Αρχική Πιστοποίηση:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων (θεωρητικού & πρακτικού μέρους), στον επαγγελματία απονέμεται Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, σύμφωνα με το Πρότυπο
ISO/IEC 17024, τετραετούς διάρκειας.  Κατά τη διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού, ο επαγγελματίας υποχρεούται να τηρεί τις δεσμεύσεις του και τον Κώδικα Δεοντολογίας του
οχήματος.  Για να διατηρηθεί η Πιστοποίηση και την επόμενη 4ετία, ο επαγγελματίας υποχρεούται να συμμετέχει ξανά μόνο στην πρακτική εξέταση, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί.

Ποιος είναι ο Εξεταστικός Μηχανισμός για όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Θεωρητική & Πρακτική Εξέταση  για την Πιστοποίηση των Επαγγελματικών
τους Προσόντων – Χειριστών Περονοφόρων, Γερανοφόρων & Ανυψωτικών Μηχανημάτων σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17024;

Ο εξεταστικός μηχανισμός αποτελείται από θεωρητική & πρακτική εξέταση. Η θεωρητική (γραπτή) εξέταση αποτελείται από 30 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, τυχαία
επιλεγμένες, από την Τράπεζα Θεμάτων Εξέτασης και έχει διάρκεια 45 λεπτά. Εφόσον το αποτέλεσμα της γραπτής εξέτασης είναι επιτυχές, δηλαδή έχουν απαντηθεί σωστά
τουλάχιστον οι 15 από τις 30 ερωτήσεις, τότε ο υποψήφιος έχει δικαίωμα να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο και στην πρακτική  εξέταση. Κατά τη διάρκειά της, ο κάθε
υποψήφιος υποχρεούται να έχει μαζί του τα δικά του Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.). Η πρακτική εξέταση διενεργείται σε κάποιο/ α από τα μηχανήματα των ειδικοτήτων 2
και/ή 8 και διαρκεί περίπου μια ώρα
Συλλογή Δικαιολογητικών Μ.Ε. & αποστολή τους προς διεκπαιρέωση
Καθοδήγηση και συγκέντρωση του υποψηφίου χειρθιστή των διακιολογητικών που απαιτούνται πορκειμένω να κατατεθούν προς έλεγχο στην υπηρεσία για την συμμετοχή στις εξετάσεις.
Δεν περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα παράβολα.


(Κόστος  / Κατηγορία: 1. 150 € )
Δεν αρκεί να υπάρχουν εργαζόμενοι δηλωμένοι ως βοηθοί χειριστές για τα Μ.Ε. της επιχείρησης σας.
Πρέπει να υπάρχει και ο Χειριστής!