• Εισαγωγή δεδομένων βάσει γεννήτριας ολόσωμου ή δικτυωτού πλαισίου.

 • Εισαγωγή της γεωμετρίας και φόρτισης του εξεταζόμενου φορέα
 • Δικτυώματα και ολόσωμα ζυγώματα πολλαπλών ανοιγμάτων και ημιεπεκτάσεις πλαισίων.

 • Δυνατότητα εισαγωγής των συνδέσεων που επιθυμείτε: μετωπικής κοχλίωσης, μετωπικής συγκόλλησης, κοχλίωσης επί κομβοελασμάτων και συγκολλήσεων επί κομβοελασμάτων

 • Σχεδίαση και παρουσίαση όλων των διαγραμμάτων όλων των εντατικών μεγεθών, δοκών και υποστυλωμάτων στο χώρο, στο σύνολο του φορέα ή κατ΄ επιλογήν στάθμης, για όλες τις ανεξάρτητες φορτίσεις ή
  συνδυασμούς φορτίσεων.

 • Αναλυτική διαστασιολόγηση δοκών, στύλων, τεγίδων, μηκίδων, αντιανέμιων συνδέσμων στέγης και πλαγίων συνδέσεων ακαμψίας καθώς και πεδίλων

 • Έλεγχοι δυσκαμψίας και μεταθετότητας πλαισίων

 • Παραγωγή σχεδίων και τεχνικών λεπτομερειών
Σχεδιασμός κόμβων
Χρησιμοποιείούμε προγράμματα για τον έλεγχο των συνδέσεων μελών από δομικό χάλυβα. Εφαρμόζουμε τις διατάξεις του Ευρωκώδικα 3 / prEN 1993-1-8 : 2003 / Μέρος 1.8 : Σχεδιασμός κόμβων (Ελληνική έκδοση 5
Μαΐου 2003).

Αντλούμε από το αρχείο της μελέτης όλα τα αναγκαία στοιχεία για τον υπολογισμό (διαστάσεις μελών, εντατικά μεγέθη), και δημιουργώντας τα τεύχη υπολογισμών και τα σχέδια κάθε κόμβου. (Αντίστροφα μπορούμε να
υπολογισουμε την αντοχή κάποιου κόμβου σε υπάρχουσα κατασκευή με δεδομένες τιμές γεωμετρικών χαρακτηριστικών)
Χρησιμοποιεί τη μέθοδο των συστατικών μερών του Ευρωκώδικα 3. Σύμφωνα με αυτή, ο κόμβος εξετάζεται ως ενιαίο σύνολο το οποίο απαρτίζεται από επιμέρους συστατικά μέρη. Ο υπολογισμός της συνολικής
αντοχής του γίνεται βάσει πλαστικής ανάλυσης όλων των στοιχείων που απαρτίζουν τον κόμβο.
Προτείνει για κάθε συνδυασμό (δοκού-στύλου, δοκού-δοκού, στύλου-βάσης) τις βέλτιστες τιμές για αριθμό και θέσεις κοχλιών, για το πάχος μετωπικής πλάκας κ.λ.π.
Αυτοματισμοί για την ενίσχυση του κόμβου και τη γρήγορη επίλυση του.
Επέμβαση σε όλες τις τιμές των μεταβλητών σε μη αυτόματη λειτουργία.
Σχεδιασμός των λεπτομερειών σε οποιαδήποτε κλίμακα.
Μεταλλικές Κατασκευές
•Static deformed shape and mode shape loading diagrams
•Bending moment, shear force, axial force and deflection diagrams
•Stress contours
•Animation of deformed shapes, mode shapes, and time history behavior
•AVI file option for saving animated display
•Animated stress contours
•Multiple windows simultaneously displaying different output parameters
•Instantaneous graphical details for specific objects with a right button click
•Static and dynamic load combinations and envelopes
•Forces versus deformation plots of nonlinear systems for energy dissipation studies
•Virtual work plots of relative work in every element
•Output table sent to the following ◦Onscreen viewing
◦Printer
◦Text file
Το Λογισμικό μας...
 • Απλά έργα επιλύονται και διαστασιολογούνται με τo εγχωριo προγραμμα Metal της Civiltech
 • Mεσαία έργα επιλύονται και διαστασιολογούνται με τo εγχωριo προγραμμα Instant της CCS
 • Συνθετα έργα αντιμετωπίζονται με το Sap και το Etabs
e-Shop
Στατική μελέτη Λοιπών Τεχνικών έργων

 • Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν όλα υπόλοιπα τεχνικά έργα (πχ διαφημιστικές πινακίδες, στέγαστρα  κλπ)
 • ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ μελέτη & σχέδια προς υποβολή
Project Category
Υλικό Φέροντα Οργανισμού
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1. (0-2.500 kg) 250 € - 2. (2.500-5.000 kg) 450 € - 3. (5.000-10.000 kg) 800 € - 4. (10.000-20.000 kg) 1400 € - 5. (20.000-40.000 kg) 2500 €)
www.e-MeLeTi.com - info@e-meleti.com   ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 6 ΠΥΛΑΙΑ Τ.Κ. 55535 - 2310 239 349 ©2003 - 2020
Το  σύνολο  του  περιεχομένου  και  των  υπηρεσιών  της  ιστοσελίδας  διατίθεται  στους  επισκέπτες  αυστηρά  για  προσωπική  χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.
Photo gallery...
 • Μελέτη στατικής επάρκειας σε αυθαίρετο μεταλλικό
  κτήριο στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης
 • Νεα στατική μελέτη μεταλλικού κτηρίου στην
          Ηγουμενίτσα Θεσπρωτίας
 • Νεα στατική μελέτη μεταλλικού στεγάστρου πρατηρίου
  καυσίμων στην Κύμη Έυβοιάς
Κατηγορία Μελέτης / Project Category
Υλικό σκελετού / Frame Material
Κατηγορία Μελέτης / Project Category
Υλικό σκελετού / Frame Material
Στατική μελέτη για έλεγχο υφιστάμενης κατασκευής
 • ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ μελέτη υφιστάμενου & σχέδια προς υποβολή
 • ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ μελέτη νέου & σχέδια προς υποβολή
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1. (0-200 m2) 350 € - 2. (200-400 m2) 500 € - 3. (400-600 m2)
700 € - 4. (600-800 m2) 900 € - 5. (800-1.000 m2) 1200 € - 6. (1.000-2.000 m2) 1500 € )
Στατική μελέτη Νέων Κτηριακών Τεχνικών έργων
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1. (0-200 m2) 350 € - 2. (200-400 m2) 500 € - 3. (400-600 m2)
700 € - 4. (600-800 m2) 900 € - 5. (800-1.000 m2) 1200 € - 6. (1.000-2.000 m2) 1500 € )
Βεβαίωση Στατικής Επάρκειας
 • Η στατική επάρκεια του κτιρίου είναι η ικανότητα που έχει στο να αναλάβει φορτία (και μεχρι ποιο βαθμό) είτε αυτά αφορούν την λειτουργία του είτε αφορούν καταπονήσεις λόγω σεισμού, αέρα και χιονιού.
Ο έλεγχος στατικής επάρκειας της κατασκευής είναι πολύ χρήσιμη γαι τον Ιδιώτη και Τον Μηχανικό ώστε να εξάγουν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τις επεμβάσεις (επισκευές ή ενισχύσεις) που χρειάζεται να γίνουν στα δομικά στοιχεία της
 • Αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση του κτιρίου και σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέγουμε, προκύπτει  το τελικό συμπέρασμα σχετικά με την στατική επάρκεια του κτιρίου και χορηγείται στον ιδιώτη η σχετική βεβαίωση με ημερομηνία και
  υπογραφή από τον μηχανικό.
 • Τόσο για λόγους οικονομικούς όσο και για λόγους προστασίας της ζωής είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις αντοχές του κτιρίου και την ικανότητα που αυτό έχει να αντέξει έναν ενδεχόμενο σεισμό ή μια φυσική καταστροφή.
 • Χρησιμοποιούμε τις πιο εξελιγμένες μεθόδους Σεισμικής Προσομοίωσης
 • Εκτιμάται η Αντοχή κτηρίων οπλισμένου σκυροδέματος σε κλίμακα Richter , και μεταλλικών κτηρίων σε ταχύτητα αέρα ή σε μέτρα χιονιού
Δεν περιλαμβάνεται στο κόστος ο στατικός έλεγχος της υφιστάμενης κατασκευής
Δεν περιλαμβάνονται στο κόστος  (εφόσον κριθεί απαραίτητο) οι  έμμεσες ή άμεσες μετρήσεις δηλαδή η λήψη δοκιμίων υλικών από επιλεγμένες θέσεις, ο έλεγχος ενανθράκωσης του σκυροδέματος, ο έλεγχος διάβρωσης του οπλισμού, ο έλεγχος ορθής και
επαρκούς τοποθέτησης του κατάλληλου οπλισμού στα δομικά στοιχεία κλπ.
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.  300 € )
 • Νέα Στατική Μελέτη Κολυμβητηρίου στην Αθήνα
 • Νέα Στατική Μελέτη Αποθήκης στο Αριστηνό στην
  Αλεξανδρούπολη