Το Κτηματολόγιο είναι μια γενική, ενιαία, συστηματική και συνεχώς ενημερωμένη καταγραφή, που περιλαμβάνει τη γεωμετρική περιγραφή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς
κάθε τμήματος γης, με την ευθύνη και την εγγύηση του Δημοσίου. Με την σύνταξη του σταδιακά αντικαθίστανται το ισχύον σύστημα μεταγραφών και τα υποθηκοφυλακεία.

Οι υπηρεσίες που αναλαμβάνουμε και αφορούν το κτηματολόγιο είναι:

Μελέτη ιδιοκτησιακού καθεστώτος

Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει τεθεί από το Εθνικό Κτηματολόγιο

Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος χωρικών μεταβολών για διόρθωση ορίων γεωτεμαχίων

Διεκπεραίωση αιτήσεων δήλωση ακινήτου, ενστάσεων, πρόδηλου σφάλματος και διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων στις εγγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου.

Οι μελέτες κτηματολογίου που αναλαμβάνουμε για λογαριασμό ιδιωτών είναι:

Παραγωγή υποβάθρων με επίγειες και φωτογραμμετρικές μεθόδους

Συλλογή και επεξεργασία δηλώσεων ιδιοκτησίας

Κτηματολογικοί πίνακες

Συμπλήρωση και ενημέρωση υπαρχόντων κτηματολογικών διαγραμμάτων


Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα όλη την διαδικασία υποβολή ένστασης.

Με την Ανάρτηση δημοσιοποιούνται o Κτηματολογικός Πίνακας και το Κτηματολογικό Διάγραμμα. Σκοπός της διαδικασίας είναι να ελέγξουν οι δικαιούχοι την καταγραφή των
δικαιωμάτων τους και να διορθώσουν τυχόν λάθη και παραλείψεις. Για τον λόγο αυτό, ο κάθε ιδιοκτήτης πρέπει να ελέγξει προσεκτικά τα εγγράφα που θα παραλάβει
ταχυδρομικά.

Στην περίπτωση που οι ιδιοκτήτες δεν συμφωνούν με κάποιο από τα καταγεγραμμένα στοιχεία θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης ή ένσταση στο αρμόδιο
Γραφείο Κτηματογράφησης.

Τα στοιχεία που πρέπει να ελεχθούν είναι:
•Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη
•Τα στοιχεία του ακινήτου και των δικαιωμάτων που δηλώθηκαν
•Τους πιθανούς συνδικαιούχους
•Τη θέση του ακινήτου και του σχήματος με βάση το απόσπασμα του χάρτη
•Τα στοιχεία ομόρων ή/και τις συντεταγμένες, ειδικά όπου δεν υπάρχουν υλοποιημένα όρια, μάντρες, κτίρια κλπ.

Σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες δεν υπέβαλαν μέχρι τώρα Δήλωση έχουν μία ακόμη ευκαιρία να καταγράψουν το δικαίωμά τους.
Κτηματολόγιο
www.e-MeLeTi.com - info@e-meleti.com  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 56 & ΙΟΥΣΤΙΝΑΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 54631  - ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 6 ΠΥΛΑΙΑ Τ.Κ. 55535 - 2310 239 349 ©2000 - 2013
Το  σύνολο  του  περιεχομένου  και  των  υπηρεσιών  της  ιστοσελίδας  διατίθεται  στους  επισκέπτες  αυστηρά  για  προσωπική  χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.
e-Shop
Διωρθωτική Πράξη Εφαρμογής
 • κατ 1. ΑΠΛΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (Η ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΗ ΜΟΡΦΗ ΠΡΑΞΗΣ) - ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ
  ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

 • κατ 2 ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Η ΟΤΑΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ- ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
  ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

 • ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΜΟΙΒΕΤΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ

(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.  250 € - 2.  500 €)
Κατηγορία Διόρθωσης
Πράξεις αναλογισμού

 • ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1. (0-50 m ) 500 € - 2. (50-100 m) 900 € - 3. (10-200 m) 1500 € )
Κατηγορία
Τοπογραφικό Διάγραμμα σε ΕΓΣΑ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΗ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΙΣΟΫΨΕΙΣ ΔΙΧΩΣ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΜΟΡΩΝ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΑΠΑΩΤΥΠΩΣΗ ΖΩΝΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ Η ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΔΙΟΔΟΥ ΚΛΠ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΜΟΙΒΟΝΤΑΙ EXTRA
ΕΜΒΑΔΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1. (0-500 m2) 250 € - 2. (500-1.000 m2) 350 € - 3. (1.000-2.000 m2) 500 € - 4. (2.000-4.000 m2) 650 € - 5. (4.000-1.0000 m2)    800 € - 6. (1.0000-2.0000 m2) 1500 € )
Δηλώση ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο

 • περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες διαδικασίες & παραβολα
 • η τιμη ισχύει για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.  100 € )
Διεκπεραίωση ενστάσεων για διόρθωση πρόδηλων σφάλματων στις εγγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου.

 • Σε περίπτωση ανακριβούς Αρχικής εγγραφής είναι δυνατή η προσβολή και η διόρθωσή της ολικά ή μερικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ετών από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του
  Κτηματολογικού Γραφείου στη συγκεκριμένη περιοχή.  
 • Το είδος του σφάλματος στην Αρχική εγγραφή καθορίζει και τη διαδικασία διόρθωσης. Ειδικότερα, ο νόμος διακρίνει τις περιπτώσεις που απαιτούν αμετάκλητη δικαστική απόφαση από εκείνες που
  οφείλονται σε πρόδηλο σφάλμα και μπορούν να διορθωθούν διοικητικά, χωρίς δικαστική παρέμβαση, με απόφαση του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.  50 € )
www.e-MeLeTi.com - info@e-meleti.com  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 56 & ΙΟΥΣΤΙΝΑΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 54631  - ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 6 ΠΥΛΑΙΑ Τ.Κ. 55535 - 2310 239 349 ©2003 - 2020
Το  σύνολο  του  περιεχομένου  και  των  υπηρεσιών  της  ιστοσελίδας  διατίθεται  στους  επισκέπτες  αυστηρά  για  προσωπική  χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.
Νέα - Ανακοινώσεις