Θεώρηση Βιβλίου Αναφορών ( Μη Καπνίζοντες )
 • ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΜΑΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΥΧΟΝ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.  200 € )
 • ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΜΑΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΥΧΟΝ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 • ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1. (ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ < 200 KW) 500 € - 2. (ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ > 200 KW) 1000 € - 3. (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ) 300 € )
 • ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΜΑΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΥΧΟΝ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 • ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1. (ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ) 1000 € - 2. (ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) 500 € - 3. (ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ&ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) 1300 € )
 • ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΜΑΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΥΧΟΝ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 • ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ, ΜΠΕ
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.  2000 € )
Αδειες Εγκατάστασης και Λειτουργίας
Μελέτες επιχειρησικής έρευνας, χωροταξικές &οργάνωσης παραγωγής βιοτεχνικών -βιομηχανικών επιχειρήσεων

 • ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.  2000 € )
e-Shop
Προέγκριση & Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΜΑΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΥΧΟΝ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.  200 € )
Προέγκριση & Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιχνιδιών (λούνα παρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο κλπ.)
 • ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΜΑΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΥΧΟΝ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.  200 € )
Αρχική άδεια ή Αντικατάσταση ή Νέα Δραστηριότητα για καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου
 • ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΜΑΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΥΧΟΝ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.  200 € )
Προέγκριση & Άδεια Λειτουργίας για την εγκατάσταση και λειτουργία θεάτρου, κινηματογράφου ή κέντρου διασκέδασης άνω των 200 καθισμάτων
 • ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΜΑΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΥΧΟΝ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.  200 € )
Μεταβίβαση άδειας λειτουργίας θεάτρου, κινηματογράφου ή κέντρου διασκέδασης άνω των διακοσίων (200) καθισμάτων
 • ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΜΑΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΥΧΟΝ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.  200 € )
Άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών - τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα
 • ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΜΑΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΥΧΟΝ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.  200 € )
Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιχνιδιών (λούνα παρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο κλπ.)
 • ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΜΑΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΥΧΟΝ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.  200 € )
Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας αυτόματου πωλητή τροφίμων ή ποτών
 • ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΜΑΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΥΧΟΝ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.  200 € )
Άδεια εγκατάστασης και χρήσης οίκου ανοχής
 • ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΜΑΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΥΧΟΝ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.  200 € )
Άδεια λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής
 • ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΜΑΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΥΧΟΝ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.  200 € )
Άδεια για Χορήγηση, Αντικατάσταση και Νέα Λειτουργία Παιδότοπου
 • ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΜΑΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΥΧΟΝ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.  200 € )
Άδεια πώλησης τυποποιημένων προϊόντων εντός καταστήματος ψιλικών
 • ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΜΑΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΥΧΟΝ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.  200 € )
Αρχική Έκδοση άδειας λειτουργίας μουσικής
 • ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΜΑΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΥΧΟΝ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.  200 € )
Έκδοση παράτασης ωραρίου ή Αντικατάσταση άδειας λειτουργίας μουσικής
 • ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΜΑΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΥΧΟΝ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.  200 € )
Αντικατάσταση άδειας λειτουργίας λόγω Συνταξιοδότησης, Μεταβίβασης κ.λ.π
 • ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΜΑΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΥΧΟΝ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.  200 € )
Αντικατάσταση άδειας λειτουργίας λόγω Νέας Δραστηριότητας
 • ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΜΑΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΥΧΟΝ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.  200 € )
Αντικατάσταση άδειας λειτουργίας λόγω Νέας Δραστηριότητας
 • ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΜΑΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΥΧΟΝ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.  200 € )
Αιτήσεις ( Γενική και για Επανέλεγχο Υγειονομικού )
 • ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΜΑΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΥΧΟΝ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.  200 € )
Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κέντρου διασκέδασης και κέντρου διασκέδασης άνω των διακοσίων (200) καθισμάτων.
 • ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΜΑΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΥΧΟΝ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.  200 € )
Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ωδείου.
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.  200 € )
 • ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΜΑΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΥΧΟΝ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.  200 € )
 • ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΜΑΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΥΧΟΝ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.  200 € )
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδος Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.)
 • ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΜΑΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΥΧΟΝ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.  200 € )
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας βρεφονηπιακών σταθμών ολοκληρωμένης φροντίδας(Β.Σ.Ο.Φ)
 • ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΜΑΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΥΧΟΝ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.  200 € )
Κάθε βιομηχανία - βιοτεχνία - εργαστήριο - κατάστημα - αποθήκη τροφίμων για να λειτουργήσει είναι απαραίτητο να εφοδιαστεί με άδεια λειτουργίας.
Υπηρεσία, Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας κλπ.) οι ποινές μπορεί να είναι μεγάλες: πρόστιμα από 3.000-1.000.000 €, σφράγιση της επιχείρησης και διακοπή
λειτουργίας αυτής, κατάσχεση των προϊόντων, αυτόφωρο κλπ.

Οι άδειες εκδίδονται από την αρμόδια Περιφέρεια (Διεύθυνση Ανάπτυξης, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σε ορισμένες περιπτώσεις και από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής)
με την έγκριση καταλληλότητας από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας ή από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ή τους δήμους στους οποίους ανήκουν οι επιχειρήσεις.

Η έγκρισή τους γίνεται βάσει της ΥΔ ΑΙβ/8577/83, όπως αυτή έχει συμπληρωθεί από μεταγενέστερες Υπουργικές Αποφάσεις

Η εταιρία μας σας διευκολύνει παρέχοντας σας όλες τις μελέτες, τα έντυπα, και σας δίνει οδηγίες για τις απαραίτητες κινήσεις και τα δικαιολογητικά που
απαιτείται να συγκεντρώσετε.
Αδειες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Καταστημάτων
Άδεια Εγκατάστασης Βιοτεχνίας
Άδεια Εγκατάστασης Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων
Υπεύθυνη Δήλωση εκπλήρωσης Τεχνικών Προδιαγραφών
 • αφορά έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν οριστεί για κάθε κατάστημα με αναφορά στο αντίστοιχο ΠΔ
 • συμπεριλαμβάνεται το κόστος υπογραφής
 • ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται το κόστος Μετάβασης για Αυτοψία
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1. 100 € )
www.e-MeLeTi.com - info@e-meleti.com  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 56 & ΙΟΥΣΤΙΝΑΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 54631  - ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 6 ΠΥΛΑΙΑ Τ.Κ. 55535 - 2310 239 349 ©2003 - 2016
Το  σύνολο  του  περιεχομένου  και  των  υπηρεσιών  της  ιστοσελίδας  διατίθεται  στους  επισκέπτες  αυστηρά  για  προσωπική  χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.