Εφαρμογή συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO & HACCP
  • Η ΑΜΟΙΒΗ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ  ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
  • Περιλαμβάνεται η αμοιβή του φορέα πιστοποίησης

(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1. (<10 ΑΤΟΜΩΝ) 5000 € - 2. (10-50 ΑΤΟΜΩΝ) 6500 € - 3. (>50 ΑΤΟΜΩΝ) 8000 €
Μέγεθος Επιχείρησης
επιλέξτε οργανισμο
e-Shop


Επιθεωρούμε το Σύστημα Διαχείρισης της επιχείρησής σας, με σκοπό να πιστοποιήσουμε ότι ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου, σχήματος ή και συνόλου κριτηρίων που έχετε
επιλέξει. H ικανοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου της επιλογής σας είναι σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας πιστοποίησης. Για την e-MeLeTi ωστόσο, η διαδικασία δε σταματά
εκεί. Η μεθοδολογία που εφαρμόζουμε έχει σαν σκοπό να μετατρέψει την επιθεώρηση σε χρήσιμο εργαλείο διαχείρισης για τη βελτίωση των επιδόσεών σας.

Προσαρμόζουμε την επιθεώρηση στο βαθμό ωριμότητας των συστημάτων σας, δίνοντας βαρύτητα στις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για τη διαχείριση του επιχειρησιακού ρίσκου
αλλά και στην αποτελεσματικότητα των μεθόδων αυτών. Αντιλαμβανόμενοι το τι πραγματικά έχει σημασία για την επιχείρησή σας, σας βοηθάμε να βελτιώσετε τo Σύστημα Διαχείρισής
σας και κατ'επέκταση τον τρόπο με τον οποίο λειτουργείτε.

Διαδικασία Πιστοποίησης:
  • Καθορισμός των απαιτήσεων και αναγκών σας
Για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις σας είναι σημαντικό να καταλάβουμε σε βάθος τις ανάγκες σας και να τις προσδιορίσουμε από κοινού.  Όλες οι πληροφορίες
που θα μας παρέχετε είναι αυστηρώς εμπιστευτικές.

  • Διαγνωστική Επιθεώρηση
Κατά τη διαγνωστική επιθεώρηση οι επιθεωρητές μας επισκέπτονται την επιχείρησή σας με σκοπό να προσδιορίσουν το βαθμό ετοιμότητάς σας για την πιστοποίηση. Με το πέρας
της διαγνωστικής επιθεώρησης οι επιθεωρητές μας θα ετοιμάσουν αναφορά, στην οποία θα περιγράφονται τυχόν ευρήματα/ (ελλείψεις), τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσετε
προτού προχωρήσετε στην αρχική επιθεώρηση.

  • Προγραμματισμός Επιθεώρησης  
Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των επιθεωρήσεων συμφωνούνται από κοινού. Συνήθως σας προτείνουμε κάποιες πιθανές ημερομηνίες διεξαγωγής ώστε να μπορείτε να επιλέξετε τις
πλέον βολικές, λαμβάνοντας πάντα υπ'όψη τόσο τη διαθεσιμότητα και των δύο πλευρών, όσο και τις ειδικές απαιτήσεις όπως αυτές καθορίζονται από τους φορείς διαπίστευσης.

Αρχική Επιθεώρηση (Στάδιο 1 + Στάδιο 2)  
Στάδιο 1: Στόχος του Σταδίου 1 είναι η αξιολόγηση της τεκμηρίωσης του Συστήματος Διαχείρισης και της ετοιμότητας για τον επιτόπιο έλεγχο.
Στάδιο 2: Στόχος του Σταδίου 2 είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης.

Πρόταση για Πιστοποίηση  
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιθεώρησης στις εγκαταστάσεις σας οι επιθεωρήτης μας θα σας ενημερώσουν έαν η εισήγηση για πιστοποίηση είναι θετική ή όχι.
Σε περίπτωση που έχει προκύψει κάποια μη συμμόρφωση μείζωνος σημασίας, πρέπει να διεξαχθεί επαναληπτική επιθεώρηση, αφού πρώτα σας δοθεί ο χρόνος να διορθώσετε τις
εν λόγω μη συμμορφώσεις. Ο χρόνος αυτός ωστόσο δεν πρέπει να ξεπερνά τους τρεις μήνες.

Απόφαση Πιστοποίησης - Έκδοση Πιστοποιητικού
Η πρόταση του επιθεωρητή για πιστοποίηση της επιχείρησής σας θα αξιολογηθεί, με βάση πάντα την αναφορά που συντάσσεται κατά την επιθεώρηση.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου θα εκδόσουμε το πιστοποιητικό σας στο οποίο θα αναγράφεται το πεδίο πιστοποίησης και το πρότυπο πιστοποίησης.
Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται έχουν ισχύ τρία χρόνια.

Επισκέψεις Επιτήρησης
Στόχος των επισκέψεων επιτήρησης είναι η αξιολόγηση της συνεχούς εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης, κατά τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού σας.

Ανανέωση Πιστοποίησης
Η διαδικασία ανανέωσης της πιστοποίησης στην ουσία αποτελεί επανέλεγχο του Συστήματος Διαχείρισης, με βάση πάντα τις απαιτήσεις του προτύπου και λαμβάνοντας υπ'όψη την
απόδοσή του κατά την προηγούμενη τριετία. Συνήθως δεν απαιτείται εκ νέου έλεγχος της τεκμηρίωσης, παρά μόνο αν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές. Ο έλεγχος για την ανανέωση
λαμβάνει χώρα πριν από τη λήξη του πιστοποιητικού σας, ώστε να συνεχιστεί ομαλά η πιστοποίησή σας.
www.e-MeLeTi.com - info@e-meleti.com  ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 6 ΠΥΛΑΙΑ Τ.Κ. 55535 - 2310 239 349 ©2003 - 2020
Το  σύνολο  του  περιεχομένου  και  των  υπηρεσιών  της  ιστοσελίδας  διατίθεται  στους  επισκέπτες  αυστηρά  για  προσωπική  χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.
Πιστοποιήσεις
ISO 9001:2008

To ISO 9001.2008, είναι ένα πρότυπο το οποίο συμβάλλει σημαντικά ώστε να βελτιστοποιήσουν οι επιχειρήσεις τις εσωτερικές τους λειτουργίες, έτσι ώστε το τελικό προϊόν ή
υπηρεσία να πληρεί τις απαιτήσεις του πελάτη. To ISO 9001:2008 θέτει απαιτήσεις και βοηθάει στη σωστή οργάνωση διαφόρων λειτουργιών μιας επιχειρήσεις που σχετίζονται με
την Ποιότητα όπως είναι: η Διοίκηση, η Παραγωγή, οι Πωλήσεις, οι Προμήθειες καθώς και η εκπαίδευση του προσωπικού.

Το Πρότυπο ISO 9001:2008 είναι γενικού χαρακτήρα, πράγμα το οποίο σημαίνει πως έχει την δυνατότητα να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε επιχείρηση, ανεξάρτητα από το είδος των
προϊόντων ή των υπηρεσιών που παράγει. Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί όχι μόνο σε επιχειρήσεις, αλλά και σε κάθε κατηγορία ή τύπο οργανισμού όπως για παράδειγμα: Μη
κερδοσκοπικούς οργανισμούς, δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία, κοινωνικές οργανώσεις και συλλόγους.

Πλεονεκτήματα του ISO 9001:2008

To ISO 9001:2008 έχει αρκετά πλεονεκτήματα, τα οποία είναι τα ακόλουθα:
>        Βάζει σε 'τάξη' την μικρή και την μεσαία επιχείρηση,
>        Διευκολύνει τον τρόπο λειτουργίας της ίδιας της επιχείρησης,
>        Εισάγει νέες μεθόδους διοίκησης,
>        Βοηθάει ουσιαστικά την επιχείρηση στο να προσφέρει ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες,
>        Μεγιστοποιεί την ικανοποίηση των πελατών της επιχείρησης,
>        Συμβάλλει στη μεγιστοποίηση των κερδών της επιχείρησης,
>        Ωθεί το προσωπικό της επιχείρησης να είναι πιο αποδοτικό στην εργασία του,
>        Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν 'εργαλείο' του Μάρκετινγκ. Κάθε επιχείρηση έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να αναφέρει πως είναι πιστοποιημένη με το συγκείμενο
πρότυπο και να το διαφημίζει,
>        Είναι απαραίτητο για να τις επιχειρήσεις οι οποίες συναλλάσσονται με φορείς του δημοσίου (π.χ. έργα του δημοσίου) αλλά και πλεονέκτημα για όσες επιχειρήσεις μπαίνουν
στην διαδικασία επιδότησης.
>        Οι εταιρείες που είναι πιστοποιημένες κατά το πρότυπο ISO 9001:2008, αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων επιχειρήσεων.
ISO 14001

To ISO 14001, είναι ένα εξειδικευμένο πρότυπο το οποίο είναι συνυφασμένο με το περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα το πρότυπο βοηθάει τις μεγάλες αλλά και τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, σε θέματα που αφορούν την σχέση μεταξύ της ίδιας της επιχείρησης και του φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται. Μέσω των διαφόρων λειτουργιών
της, κάθε εταιρεία έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει μια ουσιαστική περιβαλλοντολογική πολιτική, όπως για παράδειγμα: τη μείωση των ρύπων ή την μόλυνση των υδάτων αν
πρόκειται βιομηχανία.

Πλεονεκτήματα του ISO 14001

To μεγαλύτερο πλεονέκτημα του συγκεκριμένου προτύπου είναι πως βοηθάει στην ουσιαστικά στην υλοποίηση μιας αποδοτικής περιβαντολογικής πολιτικής και διοίκησης της
επιχείρησης. Το πρότυπο ISO 14001 παίρνοντας υπόψη όλες τις περιβαντολογικές διατάξεις του Ελληνικού κράτους, έχει τη δυνατότητα να 'προλαμβάνει' τυχόν καταστροφές που
αθέλητα μπορεί να προκληθούν από την ίδια την επιχείρηση, σώζοντας έτσι αρκετά χρήματα.
ISO 27000

Το συγκεκριμένο πρότυπο Ποιότητας είναι σχετικά καινούργιο, και έχει να κάνει με την διασφάλιση της πληροφορίας εντός των επιχειρήσεων. Κύριος σκοπός του συγκεκριμένου
προτύπου αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο: οι διαδικασίες, το ανθρώπινο δυναμικό και σε λιγότερο βαθμό η τεχνολογία, διασφαλίζουν την πληροφορία, έτσι ώστε η ίδια η
επιχείρηση να διασφαλίζει το πιο πολύτιμο αγαθό της. Το πρότυπο ISO 27000 απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, αλλά αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο σε κλάδους όπως για
παράδειγμα: Λογισμικό, Τράπεζες, Εταιρείες τροφίμων. Σούπερ Μάρκετ και Λιανικής Πώλησης.

Πλεονεκτήματα. του ISO 27000
Αν και το ISO 27000είναι σχετικά ένα καινούργιο πρότυπο, έχουν διαπιστωθεί αρκετά πλεονεκτήματα όπως:
>        Η κωδικοποίηση και καταγραφή της πληροφορίας εντός της επιχείρησης,
>        Η διασφάλιση πως η πληροφορία παρέχεται στο προσωπικό της εταιρείας την συγκεκριμένη στιγμή στην οποία την χρειάζεται,
>        Δίνει  ουσιαστικό  ανταγωνιστικό  πλεονέκτημα  έναντι των  αντιπάλων επιχειρήσεων.
ISO 22000 - HACCP

To HACCP είναι ένα σύνολο αρχών υγιεινής για την ασφάλεια των τροφίμων.
Η λέξη «HACCP» προέρχεται απο αρχικά γράμματα αγγλικών λέξεων που σημαίνουν «Αξιολόγηση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου».
Με τη λέξη «Κίνδυνος» νοείται κάθε φυσική, βιολογική ή χημική παράμετρος, η οποία συνδέεται με τα τρόφιμα και μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην υγεία του καταναλωτή.
Συνεπώς ως παραδείγματα κινδύνων μπορούν να αναφερθούν τα ξένα σώματα (φυσικοί κίνδυνοι), οι παθογόνοι μικροοργανισμοί (βιολογικοί κίνδυνοι), ή τα φυτοφάρμακα (χημικοί
κίνδυνοι).

Η εφαρμογή του συστήματος HACCP στηρίζεται σε επτά αρχές:
1η Αρχή: Αναγνώριση και Αξιολόγηση των Κινδύνων για κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και εγκατάσταση προληπτικών μέτρων ελέγχου.
2η Αρχή: Αναγνώριση των Κρισίμων Σημείων Ελέγχου.
3η Αρχή: Προσδιορισμός Κρισίμων Ορίων για κάθε Κρίσιμο Σημείο Ελέγχου.
4η Αρχή: Καθορισμός διαδικασίας παρακολούθησης για κάθε Κρίσιμο Σημείο Ελέγχου.
5η Αρχή: Καθορισμός Διορθωτικών Ενεργειών για κάθε Κρίσιμο Σημείο Ελέγχου.
6η Αρχή: Καθορισμός διασικασίας επαλήθευσης του συστήματος HACCP.
7η Αρχή: Καθορισμός συστήματος καταγραφής και δημιουργία αρχείων παρακολούθησης του Συστήματος.

Πλεονεκτήματα
του HACCP

Η εφαρμογή του Συστήματος HACCP επιβάλλεται απο την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία. Μπορεί η πιστοποίησή του να μην είναι υποχρεωτική, αποτελεί όμως την έξωθεν
καλή μαρτυρία για οποιαδήποτε εταιρεία την επιλέξει. Η αποτελεσματική εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος διασφαλίζει την παραγωγή ασφαλών, για την υγεία του καταναλωτή,
τροφίμων.


Υπεύθυνος για τον έλεγχο της εφαρμογής του Συστήματος HACCP απο την πλευρά του κράτους είναι ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (=Ε.Φ.Ε.Τ.). Η πιστοποίηση του
Συστήματος απο έναν ανεξάρτητο και αξιόπιστο φορέα πιστοποίησης,βοηθάει την οποιαδήποτε επιχείρηση τροφίμων να διασφαλίσει τη θέση της στην αγορά και να βελτιώσει τη
σχέση της τόσο με το καταναλωτικό κοινό αλλά και με τις υπεύθυνες αρχές του κράτους.
ISO 28001, EΛΟΤ 1429 - CE