• Υπολογισμός διατμητικών τοίχων απλής ή διαζωματικής τοιχοποιίας (λιθοδομή ή πλινθοδομή) σύμφωνα με το EC6 και το εθνικό κείμενο εφαρμογής.

 • Συνδυασμός φέρουσας τοιχοποιίας και στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος (υποστυλωμάτων, δοκών, πεδίλων).

 • Έλεγχοι διατομών έναντι θλίψης, κάμψης και λυγισμού. Έλεγχος απλότητας φορέα.
Φέρουσα Τοιχοποιία από λιθοδομή ή οπτοπλινθοδομή
e-Shop


Χαρακτηριστικά - Τύποι κατασκευής
 • 7 μοντελοποιημένους τύπους ζευκτών

 • 2 μοντελοποιημένους τύπους ημι-ζευκτών

 • 3 μοντελοποιημένους τύπους δοκών

Μοντελοποιήσεις (δικτυωτοί φορείς)
Η μοντελοποίηση των ζευκτών έχει γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωκώδικα 5, έτσι ώστε το Άνω - Κάτω πέλμα να είναι ενιαίο ενώ οι αρθρώσεις των ράβδων
να βρίσκονται Κάτω - Πάνω αντιστοίχως από τα πέλματα.

Έδραση φορέων
Σε υφιστάμενα κτήριο, σε πλάκα θεμελίωσης

Κανονισμοί
 • Ευρωκώδικας 5 (EC-5, έκδοση 1993): Σχεδιασμός, υπολογισμός και διαστασιολόγηση ξύλινων δομικών έργων
 • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 336 (EN 336): Δομική ξυλεία. Κωνοφόρα και λεύκη. Διαστάσεις του ξύλου, επιτρεπόμενες αποκλίσεις
 • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 338 (EN 338): Δομική ξυλεία. Κλάσεις αντοχής
 • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1194 (EN 1194): Ξύλινες κατασκευές. Συγκολλητή ξυλεία. Κλάσεις αντοχών και καθορισμός χαρακτηριστικών τιμών
 • Ελληνικός Κανονισμός Φορτίσεων Δομικών Έργων, Β.Δ. ΦΕΚ 325α 31/12/1945
 • Γερμανικός κανονισμός DIN 1055
 • Γερμανικός κανονισμός DIN V ENV 1995: Δομική ξυλεία. Κλάσεις αντοχής

Εγκύκλιοι
 • Μελέτες ξύλινων στεγών και πατωμάτων (Εγκύκλιος του ΥΠΕΧΩΔΕ Αρ.Πρωτ. Δ11Β/030/9.5.1996)
 • Συστάσεις για μελέτη κατασκευών (Εγκύκλιος του ΥΠΕΧΩΔΕ Αρ.Πρωτ. Δ11Β/91/20.12.1995)

Κατασκευή
Αυτοματοποιημένη προσαρμογή του τύπου δικτύωσης με απλή αλλαγή των γεωμετρικών στοιχείων της κατασκευής

Φορτίσεις
Ενσωματωμένη βιβλιοθήκη επικαλύψεων
Δυνατότητα επιλογής πρόσθετου φορτίου
Επιλογή του ύψους χιονιού
Αυτόματος υπολογισμός του φορτίου ανέμου βάση του ύψους της κατασκευής

Διατομές
Πλήρης κατάλογος ορθογωνικών διατομών

Συνδέσεις
Υπολογισμός των συνδέσεων μεταξύ των μελών του φορέα (ξύλο - λάμα χάλυβα).

Αποτελέσματα
Εποπτεία αποτελεσμάτων με χρήση πινάκων για κάθε φόρτιση.
Αναλυτική παρουσίαση αποτελεσμάτων (επίλυση, συνδεσμολογία, φορτία, μετακινήσεις, εντατικά μεγέθη, αντιδράσεις)
Προεπισκόπηση αποτελεσμάτων με διαγράμματα N, Q, M και μετακινήσεων, για κάθε φόρτιση.

Τεύχος μελέτης
Παραγωγή  τεύχους μελέτης για κατάθεση στην πολεοδομία
Δυνατότητα καθολικής ή επί μέρους επιλογής εντύπων μελέτης
Δυνατότητα επαναρίθμησης τμήματος του τεύχους μελέτης
Εξαγωγή τεύχους σε όλους τους δημοφιλείς τύπους αρχείων (Word, Excel, Acrobat Reader, HTML,  Kείμενο)

Σχεδίαση μελέτης
Όψη
Εξαγωγή των σχεδίων σε μορφή DXF (AutoCAD - ArchiCAD)
Το Λογισμικό μας...
 • Τα απλά έργα Φέρουσας Tοιχοποιίας & Ξύλινα επιλύονται και διαστασιολογούνται με το εγχώριο πρόγραμμα Fedra της RUNET
 • Τα μεσαία έργα Φέρουσας Tοιχοποιίας επιλύονται και διαστασιολογούνται MURUS-6 της Cubus
 • Συνθετα έργα όλών των κατηγοριών αντιμετωπίζονται με το Sap και το Etabs με ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων
Στατική μελέτη Νέων Κτηριακών Τεχνικών έργων
Στατική μελέτη για έλεγχο υφιστάμενης κατασκευής

 • ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ μελέτη υφιστάμενου & σχέδια προς υποβολή

 • ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ μελέτη νέου & σχέδια προς υποβολή
www.e-MeLeTi.com - info@e-meleti.com   ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 6 ΠΥΛΑΙΑ Τ.Κ. 55535 - 2310 239 349 ©2003 - 2020
Το  σύνολο  του  περιεχομένου  και  των  υπηρεσιών  της  ιστοσελίδας  διατίθεται  στους  επισκέπτες  αυστηρά  για  προσωπική  χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.
Φέρουσα Τοιχοποιία από Ξύλο
Κατηγορία Μελέτης / Project Category
Υλικό σκελετού / Frame Material
Κατηγορία Μελέτης / Project Category
Υλικό σκελετού / Frame Material
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1. (0-200 m2) 350 € - 2. (200-400 m2) 500 € - 3. (400-600 m2)
700 € - 4. (600-800 m2) 900 € - 5. (800-1.000 m2) 1200 € - 6. (1.000-2.000 m2) 1500 € )
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1. (0-200 m2) 350 € - 2. (200-400 m2) 500 € - 3. (400-600 m2)
700 € - 4. (600-800 m2) 900 € - 5. (800-1.000 m2) 1200 € - 6. (1.000-2.000 m2) 1500 € )
Βεβαίωση Στατικής Επάρκειας
 • Η στατική επάρκεια του κτιρίου είναι η ικανότητα που έχει στο να αναλάβει φορτία (και μεχρι ποιο βαθμό) είτε αυτά αφορούν την λειτουργία του είτε αφορούν καταπονήσεις λόγω σεισμού, αέρα και χιονιού.
Ο έλεγχος στατικής επάρκειας της κατασκευής είναι πολύ χρήσιμη γαι τον Ιδιώτη και Τον Μηχανικό ώστε να εξάγουν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τις επεμβάσεις (επισκευές ή ενισχύσεις) που χρειάζεται να γίνουν στα δομικά στοιχεία της
 • Αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση του κτιρίου και σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέγουμε, προκύπτει  το τελικό συμπέρασμα σχετικά με την στατική επάρκεια του κτιρίου και χορηγείται στον ιδιώτη η σχετική βεβαίωση με ημερομηνία και
  υπογραφή από τον μηχανικό.
 • Τόσο για λόγους οικονομικούς όσο και για λόγους προστασίας της ζωής είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις αντοχές του κτιρίου και την ικανότητα που αυτό έχει να αντέξει έναν ενδεχόμενο σεισμό ή μια φυσική καταστροφή.
 • Χρησιμοποιούμε τις πιο εξελιγμένες μεθόδους Σεισμικής Προσομοίωσης
 • Εκτιμάται η Αντοχή κτηρίων οπλισμένου σκυροδέματος σε κλίμακα Richter , και μεταλλικών κτηρίων σε ταχύτητα αέρα ή σε μέτρα χιονιού
Δεν περιλαμβάνεται στο κόστος ο στατικός έλεγχος της υφιστάμενης κατασκευής
Δεν περιλαμβάνονται στο κόστος  (εφόσον κριθεί απαραίτητο) οι  έμμεσες ή άμεσες μετρήσεις δηλαδή η λήψη δοκιμίων υλικών από επιλεγμένες θέσεις, ο έλεγχος ενανθράκωσης του σκυροδέματος, ο έλεγχος διάβρωσης του οπλισμού, ο έλεγχος ορθής και
επαρκούς τοποθέτησης του κατάλληλου οπλισμού στα δομικά στοιχεία κλπ.
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.  300 € )
Photo gallery...
 • ΣΤΑΤΙΚH ΕΠΙΛΥΣΗ & ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ. ΔΗΜΟΣ
  ΚΥΜΗΣ - ΕΥΒΟΙΑ  
 • ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΣΤΑΤΙΚH ΕΠΙΛΥΣΗ & ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ
  ΤΟΥΒΛΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ . ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ -
  ΕΥΒΟΙΑ