Μελέτη Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας σε συνεργασία με το Διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ  Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του ΑΠΘ

•        σε οικόπεδα

•        σε κατοικίες

•        σε χώρους ειδικού ενδιαφέροντος

Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Α.Π.Θ. είναι το πρώτο εργαστήριο ιατρικής φυσικής που συστήθηκε σε ελληνικό πανεπιστήμιο, το 1964. Το κύριο εκπαιδευτικό του έργο
είναι η διδασκαλία των αρχών της φυσικής και οι εφαρμογές της στην Ιατρική. Απευθύνεται στους πρωτοετείς φοιτητές της Ιατρικής και της Οδοντιατρικής σχολής με το
υποχρεωτικό μάθημα Ιατρική Φυσική. Το εργαστήριο διδάσκει και το επιλεγόμενο μάθημα Εισαγωγή στην Βιοϊατρική Τεχνολογία που καλύπτει εφαρμοσμένες γνώσεις και
παρουσίαση μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας σε κλινικές ειδικότητες.

Το εργαστήριο συμμετέχει μαζί με τα αντίστοιχα εργαστήρια Ιατρικής Φυσικής των άλλων πανεπιστημίων της χώρας στο Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική. Επίσης παρέχει μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε ειδικευόμενους ιατρούς στην ακτινολογία, ακτινοθεραπεία και
πυρηνική ιατρική.

Το ερευνητικό έργο του εργαστηρίου είναι διττό. Το παλαιότερο και μεγαλύτερο μέρος αφορά την εφαρμογή των ιοντιζουσών ακτινοβολιών στην Ακτινοδιάγνωση, Ακτινοθεραπεία
και στην Πυρηνική Ιατρική. Το νεότερο μέρος αποβλέπει στην μελέτη των επιδράσεων της μη ιοντίζουσας ακτινοβολίας.

Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ελληνικού Πανεπιστημίου, από το Μάϊο του 2012 είναι διαπιστευμένο για την πραγματοποίηση μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε υψηλές
και χαμηλές συχνοτήτες. Διαπιστεύθηκε από το ΕΣΥΔ κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025, και είναι ικανό να διενεργεί ηλεκτρικές δοκιμές στα παρακάτω:

  • Μετρήσεις πλησίον γραμμών μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, πλησίον υποσταθμών συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας και στο περιβάλλον ηλεκτρικών
    εγκαταστάσεων.


  • Μετρήσεις στο περιβάλλον κεραιών επικονωνιών, κεραιών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας, σταθμών βάσης ασύρματων
    μικροκυματικών δικτύων.


Διπλωματούχοι ακτινοφυσικοί μεταβαίνουν στο χώρο που πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι μετρήσεις και καταγράφουν τις πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που
υπάρχουν στο περιβάλλον. Ακολουθεί λεπτομερής καταγραφή των επιπέδων της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και σύγκριση αυτών με τα όρια ασφαλούς
έκθεσης του κοινού, όπως αυτά ορίζονται απο την νομοθεσία.

Πιο συγκεκριμένα, οι μετρήσεις αυτές αφορούν :

· ηλεκτρικά πεδία από το ηλεκτρολογικό κύκλωμα του σπιτιού, από καλώδια της Δ.Ε.Η. ή μετασχηματιστές

· ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κεραίες κινητής τηλεφωνίας, πομπούς ραδιοφωνίας και τηλεόρασης
Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων
e-Shop
Οι πιστοποιήσεις μας...
Έλεγχος Επιπέδων  Ηλεκτρικών και Μαγνητικών Πεδίων Χαμηλών Συχνοτήτων
Αναλυτικές Μετρήσεις Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων Υψηλών Συχνοτήτων
Έλεγχος Επιπέδων Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων Υψηλών Συχνοτήτων

  • αφορά τα πεδία που δημιουργούνται από Ραδιοφωνικούς και Τηλεοπτικούς σταθμούς και Σταθμούς Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας

  • αφορά τα πεδία που δημιουργούνται από το ρεύμα της πόλης, 50 Hz, από καλώδια της ΔΕΗ, από  μετασχηματιστές και από γραμμές μεταφοράς-διανομής ηλεκτρικού ρεύματος
υψηλής-μεσαίας τάσης

  • εύρεση των  επιπέδων και υπολογισμού του ποσοστού συμμετοχής κάθε μιας πηγής στην τελική έκθεση, ώστε να επιβεβαιώνεται η τήρηση των προβλεπόμενων ορίων ασφαλούς
έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
Project Category
Project Category
Project Category
Ο εξοπλισμός μας...
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.        200,00 €   ( για 4 σημεία)  Κατηγορία: 2. (για 6 σημεία) 250 €/m3 ) Κατηγορία: 3. (για 8 σημεία) 300 €/m3 )
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.        200,00 €   ( για 4 σημεία)  Κατηγορία: 2. (για 6 σημεία) 250 €/m3 ) Κατηγορία: 3. (για 8 σημεία) 300 €/m3 )
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.  300,00 € ( 1 σημείο)  Κατηγορία: 2.( 2 σημεία) 350 €/m3 ) Κατηγορία: 3. (3 σημεία) 400 €/m3 Κατηγορία: 4. (4 σημεία) 450 €/m3 Κατηγορία: 5. ( 5 σημεία) 500 €/m3 )
www.e-MeLeTi.com - info@e-meleti.com  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 56 & ΙΟΥΣΤΙΝΑΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 54631  - ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 6 ΠΥΛΑΙΑ Τ.Κ. 55535 - 2310 239 349 ©2003 - 2016
Το  σύνολο  του  περιεχομένου  και  των  υπηρεσιών  της  ιστοσελίδας  διατίθεται  στους  επισκέπτες  αυστηρά  για  προσωπική  χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.
Μάθετε αν τα καλώδια της ΔΕΗ που περνάνε έξω από το σπίτι σας επηρεάζουν και κατά πόσο την υγεία σας.
Ο ηλιακός θερμοσίφωνας απέναντί σας είναι θερμοσίφωνας… ή κεραία κινητής τηλεφωνίας; Μετρήσεις
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από Καλώδια ΔΕΗ, Κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας, Ηλεκτρικές Συσκευές & Ηλεκτρική
Εγκατάσταση Ακινήτου. Σύγκριση των αποτελεσμάτων με την τρέχουσα νομοθεσία και ανεπίσημα στάνταρτς.