www.e-MeLeTi.com - info@e-meleti.com   ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 6 ΠΥΛΑΙΑ Τ.Κ. 55535 - 2310 239 349 ©2003 - 2020
Το  σύνολο  του  περιεχομένου  και  των  υπηρεσιών  της  ιστοσελίδας  διατίθεται  στους  επισκέπτες  αυστηρά  για  προσωπική  χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.
Τηλεφωνική Υποστήριξη
12 ΩΡΕΣ τηλεφωνική υποστήριξη 9:00-21:00
2310 239 349
Ωράριο Λειτουργίας Γραφείων
Ταχυδρομικώς

  • Γρηγορίου Ε' 6 Πυλαία Θεσσαλονίκη Τ.Κ.: 55535
info@e-meleti.com
e-mail
Επικοινωνήστε μαζί μας

Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00-17:00
          

Λοιπές ώρες & ημέρες: Μόνο για εκπόνηση μελετών
Οι συνεργάτες μας

View e-MeLeTi in a larger map
Δείτε ΕΔΩ τους τρόπους πληρωμής & παραγγελίας !
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η ιστοσελίδα της εταιρίας «e-meleti» έχει δημιουργηθεί με σκοπό να παρέχει στους επισκέπτες της όλη την απαραίτητη πληροφόρηση γύρω από τα καθημερινά δρώμενα της επιχείρησης και του ομίλου ENETA συνολικά. Κατά την πλοήγηση ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί τόσο για τις μελετητικές
υπηρεσίεςόσο και τις κατασκευαστικές. Στο site ενδέχεται να συμπεριληφθούν διαφημίσεις ή νέες υπηρεσίες οι οποίες σε κάθε περίπτωση θα υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

2. ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΣΗΣ
Η ιστοσελίδα της εταιρίας«e-meleti» σας προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτύου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων του δικτύου μόνο εφόσον τους αποδέχεται.
Η εταιρία μπορεί, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση να αλλάξει αυτούς τους όρους. Η «e-meleti» θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποδείξει τις όποιες αλλαγές στους όρους αυτούς με προειδοποίηση στην αρχική σελίδα του site. Η συνεχής χρήση αυτού του website από την πλευρά του
χρήστη μετά την ημερομηνία ισχύος οποιωνδήποτε αλλαγών στους όρους, θα εκλαμβάνεται ως αποδοχή.

3. DATA BASE ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΧΡΗΣΤΩΝ
Στις περιπτώσεις όπου σας ζητείται να κάνετε εγγραφή προκειμένου να χρησιμοποιήσετε το website ή να συμπληρώσετε μια online φόρμα αίτησης (πχ. για να λαμβάνετε ενημερώσεις μέσω e-mail), θα συγκεντρώνουμε προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία σχετικά με το άτομό σας, όπως είναι το όνομά σας, η
διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, η χώρα στην οποία διαμένετε και άλλες πληροφορίες τις οποίες υποβάλλετε εκουσίως ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής στο website μας.
Μπορείτε να ζητήσετε να τροποποιήσετε τα στοιχεία που έχετε δώσει επικοινωνώντας μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή μέσω e-mail στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@e-meleti.com, όπως επίσης, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό νόμο περί προστασίας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση
στα προσωπικά δεδομένα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας σχετικά με το άτομό σας.
Σας ενημερώνουμε ότι διαθέτουμε πολιτικές οι οποίες έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν, όσο το δυνατό περισσότερο, την ασφάλεια και την ακεραιότητα όλων των πληροφοριών μας, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών σας πληροφοριών.
Η «e-meleti» απασχολεί ενίοτε άλλες εταιρίες και υπαλλήλους για να εκτελούν λειτουργίες για λογαριασμό της. Όλοι αυτοί μπορεί να χρειαστούν να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία προκειμένου να εκτελέσουν τις λειτουργίες τους. Ωστόσο, σας διαβεβαιώνουμε, ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα
προσωπικά σας στοιχεία για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.
Θεωρούμε πολύ σημαντικό το απόρρητο των χρηστών του website καθώς και την ασφάλεια των προσωπικών τους στοιχείων. Είμαστε υπεύθυνοι για την επεξεργασία όλων των προσωπικών πληροφοριών που μας παρέχετε.
Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στην «e-meleti» από έναν χρήστη αυτού του website (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι αποκλειστικά, προσωπικών στοιχείων, τεχνογνωσίας, σχολίων, ιδεών, ερωτήσεων, τεχνικών, αποσπασμάτων ή άλλων παρόμοιων στοιχείων) δεν θα θεωρούνται εμπιστευτικές. Η «e-meleti»
μπορεί να αποκαλύψει, αντιγράψει και χρησιμοποιήσει όλες ή οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες αυτές για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς περιορισμό. Σε καμία περίπτωση η εν λόγω εταιρία δεν θα αποτρέψει τη χρήση των πληροφοριών αυτών για το σκοπό της ανάπτυξης, κατασκευής και προώθησης των προϊόντων
της.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με αυτό το website, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των εγγράφων, των αρχείων, των κειμένων, των εικόνων, των γραφικών, των εξαρτημάτων και του κώδικα που περιέχεται σε αυτό και στη γενική εικόνα του website, αποτελούν πνευματικά δικαιώματα της «e-
meleti» (Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων) εκτός και αν ρητώς ορίζεται διαφορετικά.
Η εταιρία «e-meleti» σας εξουσιοδοτεί να αντιγράψετε και να εκτυπώσετε αποσπάσματα ή έγγραφα από αυτό το website (εκτός όσον αφορά σε περιεχόμενο που κατέχεται από τρίτο πρόσωπο και έχει καθοριστεί ως τέτοιο) για μη εμπορική χρήση από την πλευρά σας δεδομένου ότι κάθε αντίγραφο ή απόσπασμα των
εγγράφων αυτών ή των σελίδων που αποκτάται διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλες ανακοινώσεις ιδιοκτησίας και κάθε αποποίηση που εμπεριέχεται σε αυτές. Όλα τα λογότυπα της «e-meleti» και τα εμπορικά σήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς την πρότερη έγγραφη
συναίνεση της «e-meleti»
Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, η αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων αυτού του website σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένης της πλαισίωσης, της δημιουργίας οποιασδήποτε παράγωγης εργασίας που να βασίζεται στο website και/ή στο περιεχόμενό του, της ενσωμάτωσης σε άλλα
websites, των συστημάτων ηλεκτρονικής ανάκτησης, απαγορεύεται. Κανένας σύνδεσμος (link) σε αυτό το website δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε οποιοδήποτε άλλο website χωρίς την πρότερη έγγραφη έγκριση της «e-meleti».
Εκτός από αυτήν την περιορισμένη άδεια, τίποτα σε αυτό το website δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ότι εγγυάται οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή άδεια σχετικά με οποιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα, ευρεσιτεχνία ή εμπορικό σήμα της «e-meleti» ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

5. ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ
H χρήση του λογισμικού που γίνεται downloaded από αυτό το website εναπόκειται αποκλειστικά στην κρίση και αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων από τον χρήστη. Θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι το λογισμικό που κάνετε download από την συγκεκριμένη ιστοσελίδα στον προσωπικό σας υπολογιστή είναι κατάλληλο για
χρήση στον υπολογιστή σας και ότι δεν περιέχει ιούς.

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
Η «e-meleti» , δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία ενέργεια στην οποία έχει προβεί οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμός, οπουδήποτε και αν αυτοί εδρεύουν, ως αποτέλεσμα, άμεσο ή άλλως, πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε ή προσπελαύνονται μέσα από αυτό το website, ανεξάρτητα του αν οι πληροφορίες
αυτές παρέχονται από την «e-meleti» ή κάποιο άλλο τρίτο μέρος. Τίποτα σε αυτό το website δεν θα πρέπει ποτέ να ερμηνευθεί ότι παρέχει συμβουλές ή κάνει οποιεσδήποτε συστάσεις και αυτό το website δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως βάση για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια.
Ως αποτέλεσμα των καθημερινών εξελίξεων οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα μπορεί να μην είναι πάντοτε πλήρως ενημερωμένες και, για το λόγο αυτό, οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε βάση «ΩΣ ΕΙΝΑΙ» και «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ».
Η «e-meleti»  ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΟΥΤΕ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΜΙΚΡΟ, ΕΙΤΕ ΕΥΘΕΩΣ ΕΙΤΕ ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ WEBSITE (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ Η ΤΗΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΥ Ή ΟΤΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WEBSITE ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ). Συμφωνείτε ότι η χρήση πληροφοριών που
λαμβάνονται ή γίνονται download από ή μέσω αυτού του website έγκειται αποκλειστικά στην κρίση σας και αποτελεί δική σας ευθύνη.
Η «e-meleti»  παρέχει αυτό το site ως δωρεάν υπηρεσία στους χρήστες της. Η εν λόγω εταιρία δεν έχει κανένα καθήκον να ενημερώνει αυτό το site ή το περιεχόμενό του και δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια θα προκύψει ως αποτέλεσμα της αδυναμίας της να προβεί σε ενημέρωση.

7. «ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ» (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES
Αυτό το site μπορεί να περιέχει περιεχόμενο που να κατέχεται από τρίτα μέρη (πχ. άρθρα, δεδομένα ή αποσπάσματα) και μπορεί επίσης να περιέχει δεσμούς υπερκειμένου που οδηγούν σε websites που κατέχονται από τρίτα μέρη. Η «e-meleti»  παρέχει σε αυτά τα τρίτα μέρη περιεχόμενο και δεσμούς για
διευκόλυνση των χρηστών της. Η «e-meleti»  δεν έχει κανένα έλεγχο επί των websites που κατέχονται από τρίτα μέρη ή του περιεχομένου αυτών, η προσπέλαση των οποίων γίνεται από το website αυτό ή διατίθενται στο website αυτό και, ως εκ τούτου, η εν λόγω εταιρία δεν υποστηρίζει, χρηματοδοτεί, συμβουλεύει ή
άλλως αποδέχεται καμία ευθύνη για αυτά τα websites ή το περιεχόμενου που κατέχονται από τρίτα μέρη.
Πιο συγκεκριμένα, η «e-meleti»  δεν αποδέχεται καμία ευθύνη που προκύπτει από οποιοδήποτε ισχυρισμό ότι το περιεχόμενο που κατέχεται από τρίτα μέρη (είτε δημοσιεύεται σε αυτό το website ή σε οποιοδήποτε άλλο website) παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής περιουσίας οποιουδήποτε ατόμου ή οποιαδήποτε
ευθύνη που προκύπτει από οποιεσδήποτε πληροφορίες ή γνώμη που περιέχεται σε αυτό το website ή το περιεχόμενο που κατέχεται από το τρίτο μέρος.

8.ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Είμαστε ανοιχτοί σε ανατροφοδότηση και ερωτήσεις. Εάν για οποιονδήποτε λόγο επιθυμείτε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετε e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικούταχυδρομείου info@e-meleti.com

9. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΝΕΩΝ/ΕΙΔΗΣΕΩΝ (NEWSLETTERS)
Ενίοτε, μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω e-mail ή ταχυδρομείο για να σας μεταφέρουμε πληροφορίες σχετικές με τα έργα μας ή τη συνολικότερη δραστηριότητά μας ή εκείνες των εταιριών του ομίλου και των επιχειρηματικών συνεργατών μας που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Εάν δεν επιθυμείτε να
λαμβάνετε τέτοιου είδους πληροφορίες μπορείτε εύκολα να επιλέξετε να μην τις λαμβάνετε, ενημερώνοντάς μας οποιαδήποτε στιγμή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@e-meleti.com

10. ΧΡΗΣΗ COOKIES
Τα Cookies είναι μικρά αρχεία που αποστέλλονται στον browser που διαθέτετε και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Ορισμένες φορές δημιουργούνται και μεταφέρονται στον σκληρό σας δίσκο με την πρώτη σας εγγραφή σε ένα website. Στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του
υπολογιστή σας και σας επιτρέπουν επαναλαμβανόμενη πρόσβαση στο website χωρίς να χρειάζεστε να κάνετε σύνδεση κάθε φορά. Το cookie χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την επιτάχυνση της πρόσβασής σας στο website και των πληροφοριών που επιθυμείτε να δείτε. Η πλειονότητα των web browsers
αποδέχεται cookies, αλλά συνήθως μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του browser για να αποφύγετε την μεταφορά. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί, ότι, εάν το κάνετε αυτό, μπορεί να χαθεί ένας μέρος της  λειτουργικότητας.

11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
•Η «e-meleti» μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που συγκεντρώνει ή/και λαμβάνει σχετικά με εσάς για να εξετάσει και για να βοηθήσει να αποφευχθεί η άνομη δραστηριότητα ή η δραστηριότητα εκείνη που απειλεί το δίκτυό της ή άλλως θέτει σε κίνδυνο την παροχή του website.
•Εάν οποιοδήποτε άρθρο των όρων αυτών θεωρείται ως μη εφαρμόσιμο, δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και τη δυνατότητα εφαρμογής των υπόλοιπων άρθρων.
•Οι όροι αυτοί αντιπροσωπεύουν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και της «e-meleti» και διέπει την πρόσβαση στο και την χρήση της ιστοσελίδας από την πλευρά σας. Οι όροι αυτοί υπερισχύουν κάθε άλλης γραπτής συμφωνίας μεταξύ εσάς και της «e-meleti»  σε σχέση με τη χρήση αυτού του site.
•Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ηλεκτρονικής σελίδας της «e-meleti» διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από αυτούς είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
Δείτε ΕΔΩ τα ΕXTRA κοστολογια που βαρύνουν τις μελέτες σας !