e-Shop
Η εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης αποβλέπει στην επίλυση προβλημάτων εξυπηρέτησης και έκφρασης των ανθρωπίνων αναγκών στο χώρο.

Αφορά στη γενική μελέτη των κτιριακών έργων ως ενιαίων κατασκευών στο χώρο, αλλά και των ειδικοτέρων μελετών όπως μελέτες διαρρυθμίσεως (διακοσμήσεως
εσωτερικών) και διαμορφώσεων υπαιθρίων χώρων, μελέτη ειδικών κτιριοδομικών θεμάτων κλπ.

Κατά την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών μελετών λαμβάνονται υπόψη οι κανονισμοί που ισχύουν για τα κτιριακά έργα, όπως π.χ. οι Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός, οι
ισχύοντες κανονισμοί ειδικών κτιριακών έργων (Θεάτρων, Κινηματογράφων, Σταθμών Αυτοκινήτων κλπ),ο Ελληνικός Κανονισμός για τη μελέτη και εκτέλεση έργων εξ
οπλισμένου σκυροδέματος, ο Ελληνικός Κανονισμός φορτίσεως δομικών έργων, οι Κανονισμοί διαθέσεως λυμάτων ακαθάρτων κλπ. υδραυλικών εγκαταστάσεων,οι
Κανονισμοί κατασκευής ανελκυστήρα, οι Κανονισμοί κεντρικής θερμάνσεως, οι Κανονισμοί ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,Οι Κανονισμοί των μηχανολογικών
εγκαταστάσεων, ο Κτιριοδομικός Κανονισμός, ο Κανονισμός Πυροπροστασίας και ο κανονισμός Αερίων Καυσίμων.

Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από ελληνικούς κανονισμούς μπορεί να χρησιμοποιούνται διεθνείς παραδεκτοί ξένοι κανονισμοί με την έγκριση της αρμοδίας αρχής.

Η πλούσια μελετητική μας πείρα κάνει τα έργα μας να ξεχωρίζουν για την τελειότητα και την διαχρονικότητα τους. Σεβόμαστε το φυσικό περιβάλλον και
αναδεικνύουμε τον ρόλο της φύσης στα έργα μας. Σχεδιάζουμε λύσεις υψηλής αισθητικής, άρτιας λειτουργικής εφαρμογής και εγγυόμαστε το βέλτιστο
αποτέλεσμα. Τεκμηριώνουμε το σχεδιασμό με πλήρη σχέδια, τεχνικές περιγραφές και προγράμματα ποιότητας έργου, με λεπτομερείς καταγραφές ελέγχων
και δοκιμών.

Προσδιορίζουμε αναλυτικά το κόστος κατασκευής. Προσφέρουμε λύσεις που βελτιώνουν σημαντικά τη λειτουργικότητα του έργου και τη σχέση κόστους-αποτελέσματος.
Παρακολουθούμε τις τεχνολογικές εξελίξεις, εμπλουτίζουμε και βελτιώνουμε συνεχώς την υλικοτεχνική υποδομή σχεδιασμού και παραγωγής.
Αρχιτεκτονικές Μελέτες
Αποτυπώσεις Χώρων για Συμβόλαια, Μεταβιβάσεις, Συστάσεις ή για Υπηρεσίες
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.   1 €/m2 απoτυπούμενου χώρου  )
Η μελέτη αρχιτεκτονικού φωτισμού αφορά στην τοποθέτηση και τον έλεγχο του φωτός, φυσικού ή τεχνητού, μέσα σε έναν αρχιτεκτονικό χώρο. Το φως και η Αρχιτεκτονική δεν είναι δυο ξεχωριστές έννοιες, διότι
αρχιτεκτονικά στοιχεία όπως οι επιφάνειες, ο όγκος, τα χρώματα και η υφή χάνουν τη σημασία τους χωρίς φως. Οι αρχιτέκτονες σχεδιάζουν έχοντας καταρχάς στο νου τους το φυσικό φως.
Η μελέτη αρχιτεκτονικού φωτισμού αναφέρεται στην τέχνη και την επιστήμη του φωτισμού του ανθρώπινου περιβάλλοντος. Οι μελετητές φωτισμού έχουν τη δυνατότητα και την ευθύνη να εφαρμόσουν την τέχνη
και επιστήμη αυτή, διασφαλίζοντας έτσι επιτυχή αποτελέσματα. Η μελέτη αρχιτεκτονικού φωτισμού είναι ένα σύγχρονο επάγγελμα και μια ειδικότητα ευδιάκριτη. Οι μελετητές φωτισμού αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της διαδικασίας μιας αρχιτεκτονικής μελέτης. Συνεργάζονται και συντονίζουν την εργασία τους με όλες τις άλλες σχετικές ειδικότητες, για να εξασφαλιστεί η ολοκληρωτική επιτυχία της μελέτης. Φέρουν
ευθύνη για το σχεδιασμό μέρους αυτού που αποκαλούμε ανθρώπινο περιβάλλον και είναι κατ’ επέκταση, υπεύθυνοι για την γενικότερη εμφάνιση της μελέτης τους, αλλά και του αντίκτυπου αυτής στην μελέτη των
υπολοίπων, θα πρέπει ακόμη μέσω της δημιουργίας κατάλληλης ατμόσφαιρας και επαρκείας φωτισμού να εξασφαλίζεται η ευημερία και ευεξία των ανθρώπων που κινούνται στο χώρο, λαμβάνοντας υπόψη την
ασφάλεια και την οπτική τους ικανότητα , όλα μέσα στα λογικά πλαίσια της δυνατότητας του σχεδιασμένου φωτισμού να επηρεάσει τον χώρο και τους χρήστες του. Οι σχεδιαστές φωτισμού είναι υπεύθυνοι για
την βιωσιμότητα της μελέτης τους. Δεν αποτελούν μέρος της διαδικασίας εμπορίας υλικών για την πραγμάτωση ενός έργου εντούτοις, έχουν μια πολύ ισχυρή σύνδεση με το χώρο. Συνεργάζονται με
κατασκευαστές, αντιπροσωπους, εργολάβους και εγκαταστάτες μέσα στα αυστηρά πλαίσια του κώδικα ηθικής τους, προς όφελος πάντα του πελάτη, και της μελέτης στο σύνολο.

(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1. (κτηρίων κατοικίας ) 1 € / m2 - 2. (κτηρίων υπηρεσιων) 1.1 € / m2 - 3. (βιομηχανικών χώρων) 0.5 € / m2 - 4. (δρόμων και πλατειών) 0.1 € / m2 )
Είδος Κτηρίου
Η αρχιτεκτονική μελέτη που θα παραλάβετε περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:
 • Διάγραμμα κάλυψης
 • Όψεις
 • Κατόψεις
 • Τομές
 • Σχέδια λεπτομερειών
 • Τεχνική περιγραφή

Το πιο σημαντικό όμως είναι οτι είναι ΜΟΝΑΔΙΚΗ. Καμία μελέτη δεν αντιγράφει στοιχεία άλλης.
Η αρχιτεκτονική απευθύνεται στο άνθρωπο και στις ιδιαιτερότητες του. Οι ανθρωποι ΔΕΝ είναι copy paste!
Είδος Κτηρίου
Τα πακέτο Προϋπολογισμού / Λίστας Υλικών περιέχει Αρχείο XL με λεπτομερή καταμέτρηση όλων των υλικών και εργασιών που θα χρειαστούν για το έργο σας καθώς και
ενδεικτικές τιμές.Το αρχείο αυτό είναι το απαραίτητο εργαλείο για να γνωρίζετε από πριν τις ποσότητες των υλικών και εργασιών που θα χρειαστείτε και να παρακολουθήσετε
αποτελεσματικά το έργο σας. Έτσι, θα  μπορέσετε να εντοπίσετε έγκαιρα τυχόν αποκλίσεις και να κάνετε αν χρειαστεί τις απαραίτητες διορθώσεις πριν αυτές αρχίσουν να
συσσωρεύονται σε εκατοντάδες ή ακόμα και χιλιάδες Ευρώ.

ΔΕΝ Περιλαμβάνεται το Χρονοδιάγραμμα των εργασιών του έργου σας
www.e-MeLeTi.com - info@e-meleti.com   ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 6 ΠΥΛΑΙΑ Τ.Κ. 55535 - 2310 239 349 ©2003 - 2020
Το  σύνολο  του  περιεχομένου  και  των  υπηρεσιών  της  ιστοσελίδας  διατίθεται  στους  επισκέπτες  αυστηρά  για  προσωπική  χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.
Μελέτη Αρχιτεκτονικού Φωτισμού
Προυπολογισμός Έργου
Βιοκλιματικά είναι τα κτίρια που ενσωματώνουν όλες εκείνες τις παραμέτρους, ώστε να καλύπτουν αφενός τα κριτήρια της  "αναγκαιότητας - necessitas” δηλαδή την εναρμόνιση της κατασκευής με τους νόμους
της φυσικής και της μηχανικής, της “άνεσης - commoditas” και της “Θελκτικότητας - voluptas"δηλαδή την ικανότητα της κατασκευής να προκαλεί εσωτερική ευχαρίστηση στον δημιουργό και τους χρήστες,
αλλά και του κριτηρίου "ecologicas - της λογικής του οίκου" της οικολογικής λογικής. Τα Βιοκλιματικά κτήρια αξιοποιούν τόσο κατά την κατασκευή τους όσο και κατά την χρήση τους τις ανανεώσιμες πηγές
της ενέργειας, είναι όμορφα, σύγχρονα και αυτόματα, παρέχουν φυσικό φωτισμό και σκίαση, συμβάλλουν στην προστασία του που μπορούν να βρεθούν σε μικρή απόσταση από την οικοδομή και να
προέρχονται από κάποια πρώτη ύλη της, έχουν άριστες φυσικές ιδιότητες (θερμομόνωση -ηχομόνωση - ακουστική) και ανακυκλώνονται εύκολα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
 
Επιλέγουμε το οικοπέδου με θέα προς το νότο και κύριο άξονα κατά την φορά  ανατολής-δύσης. Έτσι το κτήριο καλύπτεται από τους βορινούς ανέμους ενώ παράλληλα γίνεται δυνατή η εκμετάλλευση της
θερμικής ηλιακής ενέργειας.
Σημαντική είναι η αποφυγή κάθε  σκιασμού από την νότια πλευρά του οικοπέδου.
Επιλέγουμε μια περιοχή με αρκετό πράσινο


Α' ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
Κατασκευή τοπογραφικoύ διαγράμματος, με αποτυπωμένες τις ισοϋψείς καμπύλες και τη θέση του μαγνητικού και γεωγραφικού βορρά.
Μελέτη της υπάρχουσες φυτοκάλυψης και του ανάγλυφου του εδάφους της γύρω περιοχής.
Μελέτη της θέσης του ήλιου, με Solar Parthfinder.

Β' ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
Μελέτη του κλίματος
Μελέτη της θερμικής άνεσης
Μελέτη της ηλιακής γεωμετρίας

Γ' ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
Κτηριολογικό πρόγραμμα και εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού και των αντισεισμικών οικοδομικών κανονισμών.

Δ' ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
Μελέτη παθητικών ηλιακών συστημάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας για θέρμανση (ΒΙΟ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ)
Μελέτη παθητικών ηλιακών συστημάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας για δροσισμό (ΒΙΟ-ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ)
Μελέτη ηλιασμού και σκιασμού
Μελέτη του φυσικού φωτισμού
Μελέτη για ενεργειακή αυτοδυναμία του κτηρίου, με χρήση π.χ. φωτοβολταϊκών ή και ανεμογεννητριών.
Μελέτη για την χρησιμοποίηση οικολογικών δομικών υλικών (π.χ. στην θερμομόνωση, στους χρωματισμούς κλπ) ή αδρανοποίησης των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία από άλλα υλικά, όπως το οπλισμένο
σκυρόδεμα (π.χ. με την γείωση του οπλισμού του).
Ενεργειακή ταυτότητα του κτηρίου.

Ε' ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
Μελέτη εφαρμογής

Τα Βιοκλιματικά κτίρια αξιοποιούν τόσο κατά την κατασκευή τους όσο και κατά την χρήση τους τις ανανεώσιμες πηγές την ενέργειας, είναι όμορφα, σύγχρονα και αυτόματα, παρέχουν φυσικό φωτισμό και
σκίαση, συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος με την εξοικονόμηση του νερού και την επεξεργασία των λυμάτων, ελαχιστοποιούν τις απαιτήσεις για τεχνητή θέρμανση και κλιματισμό και
κατασκευάζονται από μια μεγάλη ποικιλία οικολογικών και υγιεινών υλικών, με μεγάλη διάρκεια ζωής , που μπορούν να βρεθούν σε μικρή απόσταση από την οικοδομή και να προέρχονται από κάποια πρώτη
ύλη της, έχουν άριστες φυσικές ιδιότητες (θερμομόνωση -ηχομόνωση - ακουστική) και ανακυκλώνονται εύκολα.
Project Category
Στα υγιεινά κτήρια εμποδίζουμε την είσοδο καρκινογόνων αερίων απο το υπέδαφος
Το ραδόνιο 222 είναι ένα ραδιενεργό ευγενές αέριο που απελευθερώνει κατά τη διαδικασία της φυσικής διάσπασής των στοιχείων φθόριο και ουράνιο, τα οποία είναι συνήθη και φυσικώς υπάρχοντα στοιχεία σε
ποικίλες ποσότητες στα πετρώματα και στο έδαφος. Άοσμο, αθέατο και χωρίς γεύση, καθώς είναι το ραδόνιο, δεν μπορεί να ανιχνευθεί από τις ανθρώπινες αισθήσεις. Το ραδόνιο 222 διασπάται σε ραδιενεργά
στοιχεία, δύο από τα οποία πολώνιο 218 και πολώνιο 214, εκπέμπουν σωματίδια άλφα, τα Το επιβλαβή για τους βιολογικούς ιστούς. Άμεσες δόσεις ακτινοβολίας άλφα στο εσωτερικό των πνευμόνων θεωρείται
ότι προκαλούν περισσότερους θανάτους από καρκίνο των πνευμόνων από ότι οποιαδήποτε άλλη αιτία, με εξαίρεση το κάπνισμα.

Στα Υγιεινά Κτίρια που μελετούμε αποφεύγεται εντελώς η χρήση υλικών που περιέχουν αμίαντο.
Σας δίνουμε φυλλάδια για τα υλικά τα οποία το περιέχουν ωστε να αποφευχθεί η τοποθέτηση τους αργότερα
Ο Αμίαντος θεωρείται ένα από τα πιο επικίνδυνα υλικά που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος. Υπάρχει ακόμη και σήμερα στις οικοδομές, στις παλαιότερες σωληνώσεις ύδρευσης και θέρμανσης, στις πλάκες των
τζακιών, στις καμινάδες, στις μονώσεις και αλλού. Αποτελείται από ένα συνδυασμό ορυκτών με βάση το πυρίτιο και το μαγνήσιο, τα οποία παρουσιάζουν ινώδη δομή και η χρήση του οποίου έχει συνδεθεί  με
πλήθος σοβαρών ασθενειών αλλά και με μεγάλους κινδύνους για το περιβάλλον. Οι ίνες του αμιάντου αντιστέκονται στη θερμότητα και τις χημικές ουσίες. Επίσης, μπορούν να μεταφερθούν σχεδόν οπουδήποτε
μέσω του αέρα και να προκαλέσουν σοβαρές οργανικές βλάβες σε όποιον τις εισπνεύσει.

Γιατί είναι τόσο επικίνδυνος; Τι νοσήματα μπορεί να προκληθούν στον άνθρωπο;
• Πνευμονοκονίωση ή αμιαντίαση: Πρόκειται για μια εκφυλιστική νόσο των πνευμόνων, η οποία τους καταστρέφει με αργούς ρυθμούς. Η γένεσή της εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, μερικοί εκ των οποίων
είναι το μέγεθος, το είδος και ο αριθμός των εισπνεόμενων μορίων σκόνης αμιάντου, καθώς βεβαίως και ο βαθμός ακεραιότητας του αναπνευστικού συστήματος.
Ο ελάχιστος χρόνος μέσα στον οποίο μπορεί να προκύψει κάποιος κίνδυνος για τους πνεύμονες είναι τα πέντε έτη. Ωστόσο, η μακροχρόνια έκθεση, ιδίως σε καπνιστές οι οποίοι διαθέτουν πιο αδύναμο
οργανισμό, προκαλεί μόνιμες αναπηρίες και ανεπάρκεια του αναπνευστικού συστήματος, παθήσεις για τις οποίες απαιτείται εξειδικευμένη ιατρική αντιμετώπιση.
• Καρκίνος: Η επαφή με τον αμίαντο έχει ενοχοποιηθεί για την εμφάνιση πλήθους μορφών της νόσου. Κατά πρώτον αποτελεί την κυριότερη αιτία εμφάνισης καρκίνου των πνευμόνων σε άτομα που δεν είναι
καπνιστές. Στους "θεριακλήδες", ωστόσο, η συχνότητα προσβολής από τη νόσο αυξάνεται θεαματικά, ακριβώς λόγω της μεγαλύτερης αδυναμίας που χαρακτηρίζει το ανοσοποιητικό σύστημά τους. Επιπλέον,
πολύ συχνή είναι και η εμφάνιση άλλων μορφών καρκίνου εξαιτίας της χρήσης αμιάντου σε είδη οικιακού εξοπλισμού, όπως τις πλάκες ψησίματος, τα μαγειρικά σκεύη κ.λπ. Η θέρμανση των παραπάνω μέσων
έχει ως αποτέλεσμα την απόσπαση μικροσκοπικών μορίων αμιάντου από αυτά, την προσκόλλησή τους στα φαγητά και την κατανάλωσή τους από τον άνθρωπο, διαδικασία που πολλές φορές οδηγεί στην
εκδήλωση διαφόρων μορφών καρκίνου του πεπτικού συστήματος.
•Μεσοθηλίωμα: Πρόκειται για ένα σπάνιο είδος καρκίνου, το οποίο εμφανίζεται στους ιστούς της μεμβράνης που περιβάλλει τους πνεύμονες. Ο χαρακτήρας της νόσου είναι άκρως επιθετικός και η θεραπεία τις
περισσότερες φορές αναποτελεσματική.
Σύνδρομο αιφνίδιου βρεφικού θανάτου: Πρόκειται για σπάνια περίπτωση αλλά όχι απίθανη. Το φαινόμενο συνίσταται στον αιφνίδιο θάνατο ενός βρέφους κατά τη διάρκεια του νυχτερινού ύπνου και η βαθύτερη
αιτιολογία παραμένει άγνωστη. Ωστόσο, για την εκδήλωση του φαινομένου έχει ενοχοποιηθεί, μεταξύ άλλων, και η ύπαρξη ινών αμιάντου σε πολλά παιδικά στρώματα.

Τα κτίρια μας θωρακίζονται, ώστε η ηλεκτρομαγνητική και υψίσυχνη ακτινοβολία (Κεραίες κινητής τηλεφωνίας και ραντάρ, κινητά και ασύρματα τηλέφωνα τεχνολογίας DECT ) ώστε  να μειώνεται σε βαθμό
κάτω από τα επιτρεπτά όρια.

Ο Συγχρονος άνθρωπος περιστοιχίζεται από πλήθος ηλεκτρικών συσκευών και από αγωγούς μεταφοράς ρεύματος. Είναι όλα αυτά τα "θαύματα της επιστήμης" ακίνδυνα για τη δημόσια υγεία; Ή μήπως τα
ηλεκτρομαγνητικά πεδία που εκπέμπουν αποτελούν έναν "αόρατο εχθρό" επιβουλόμενα τον "αφέντη τους";
Σε μια μελέτη του σχετικά με τη διέλευση γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής τάσεως μέσω Κρυονερίου ο καθηγητής κ. Απ. Παναγιώτου αναφέρει ότι «τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία χαμηλών
συχνοτήτων θεωρείται μάλλον βέβαιον ότι μπορούν να προκαλέσουν αντιδράσεις στα κύτταρα του ανθρωπίνου σώματος. Προσθέτως, ένα σοβαρό πρόβλημα αποτελεί και η αλληλεπίδραση του Η/Μ πεδίου με
τους καρδιακούς βηματοδότες, αφού σύμφωνα με μελέτες, Η/Μ πεδία εντάσεως 3 - 14 KV είναι ικανά να προκαλέσουν παρεμβολή και να επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία τους.
Άλλο ένα σημείο της εκθέσεως του κ. Παναγιώτου πρέπει να προβληματίσει ιδιαιτέρως: εκείνο όπου υπογραμμίζεται πως «μελέτες δείχνουν ότι η αύξηση του κινδύνου σε νεαρά άτομα είναι στατιστικά σημαντική
για πεδία της τάξεως των 2 - 5 mGauss και ότι υπάρχει δοσολογική απόκριση, δηλαδή αύξηση του κινδύνου αυξανομένου του πεδίου εκθέσεως».

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων ανέφερε τις ακόλουθες διατυπώσεις απόψεων επιστημόνων για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία:
 • Ο κίνδυνος θανάτου από οξεία μυελώδη λευχαιμία αυξάνεται κατά 2,6 φορές για τους εργαζόμενους σε ηλεκτρολογικά επαγγέλματα, ιδίως για τους μηχανικούς τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και τους
  ραδιοερασιτέχνες.
 • Το προσωπικό επισκευής ηλεκτρικών βλαβών, που εκτίθεται σε μη ιονισμένη ακτινοβολία, έχει κίνδυνο κατά 7 φορές μεγαλύτερο από συναδέλφους του με διαφορετική ασχολία να αναπτύξει καρκίνο
  διαφόρων ειδών και 4 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης όγκων στον θυρεοειδή.
 • Παρατηρήθηκαν περισσότερες αποβολές εγκύων που κατά τους χειμερινούς μήνες χρησιμοποιούσαν θερμαινόμενα στρώματα ύδατος ή ηλεκτρικές κουβέρτες.
 • Τα πεδία γραμμών μεταφοράς ισχύος (50 Hz ή 60 Hz) προκαλούν καταστολή των λεμφοκυττάρων, τα οποία εντοπίζουν και προσπαθούν να προβάλουν την άμυνα του οργανισμού κατά του καρκίνου.
 • Η έκθεση στα μαγνητικά πεδία (100 mT, 45 Hz) έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των τριγλυκεριδίων στο αίμα, αποδεκτή προειδοποίηση καρδιακών προβλημάτων.
 • Οι έγκυες γυναίκες που εργάζονται μπροστά σε VDU οθόνες Η/Υ έχουν, σε σχέση με άλλες εγκύους, 100% αύξηση των αποβολών. Ωστόσο, η άποψη αυτή αντιμετωπίστηκε με πολύ σκεπτικισμό από τους
  εμπειρογνώμονες.

Έρευνα στην Αγγλία κατέγραψε ότι κατοικία κοντά σε γραμμές μεταφοράς ισχύος συνδέεται στενά με σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία του ανθρώπου (συμπτώματα καταθλίψεως και αυτοκτονίας).

Οι πιο έκδηλες διαταραχές που προκαλούνται στους ανθρώπους από την έκθεση στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία είναι οι αλλαγές των εσωτερικών βιολογικών ρυθμών,  διαταραχές της συμπεριφοράς και της
δραστηριότητας, βλάβές  στους όρχεις με εκδήλωση υπογεννητικότητας, η οποία οφείλεται στην αύξηση της θερμοκρασίας που προκαλούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία στους ιστούς του σώματος, πρόκληση
καταρράκτη, εμφάνιση διάφορων ήχων ή έχουν βοή στ' αυτιά ή αίσθημα κτυπημάτων, αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης καταστροφικών νοσημάτων, όπως όγκων του εγκεφάλου, καρκίνου κυρίως των μαστών
σε άντρες και γυναίκες, καρκίνου των όρχεων και λευχαιμίας.

 • Οι Ηλεκτρικές γραμμές εντώς του κτιρίου διέρχονται μέσα από ειδικά μονωμένους τοίχους (με ειδικά υλικά και γείωση) με παράλληλη χρήση θωρακισμένων πολύπριζων.
 • Ο τοίχος προς τις ηλεκτρικές γραμμές της ΔΕΗ μονώνεται και αυτός
 • Τοποθέτηση στον ηλεκτρικό πίνακα, ειδικού, έξυπνου διακόπτη απομόνωσης, ο οποίος αντιλαμβάνεται πότε κλείσαμε το τελευταίο φως και αποσυνδέει τη γραμμή. Αντίστοιχα, μόλις ανάψουμε κάποιο
  φως, την επανασυνδέει αυτόματα και χωρίς καθυστέρηση.
 • Τοποθέτηση αυτοκόλλητων μεμβρανών θωράκισης στα τζάμια.

Τα κτήρια που μελετούμε σας προστατεύουν απο την ραδιενέργεια που εκλυουν τα συνήθη δομικά υλικά
Η ραδιενέργεια απειλεί τις οικοδομές και ως ύποπτος καταγράφεται ο χάλυβας που χρησιμοποιείται για το οπλισμένο σκυρόδεμα, ιδιαίτερα όταν προέρχεται από ανακύκλωση παλαιοσίδηρου.
Τα υλικά που προδιαγράφουμε είναι απόλυτα καθαρά από ραδιενεργά υλικά και οι χάλυβες που ενισχύουν το σκυρόδεμα είναι εταιριών που εχουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά αλλά και μηχανήματα για να
ελέγχουν τα υλικά που παράγουν. Λαμβάνουμε πρόσθετα μέτρα με την προσθήκη ειδικών ρευστοποιητών στο σκυρόδεμα ώστε να εξαλλοιψουμε τους πόρους μέσα από τους οποίους θα μπορούσε να διέλθει η
ραδιενέργεια του χάλυβα. Το κτίριο σας είναι απόλυτα μονωμένο και αποτελεσματικό!

Τα κτήρια μας σας προστατέυουν απο την Κοσμοτελλουργική ακτινομολία της γης
Ζούμε λοιπόν πάνω σ' ένα ζωντανό πλανήτη, μέσα σ' ένα ζωντανό σύμπαν. Αυτός ο πλανήτης ταξιδεύει - μαζί του κι εμείς - μέσα σ' ένα ωκεανό ακτινοβολιών. Ο άνθρωπος όντας ανάμεσα σε ουρανό και γη δέχεται
επιδράσεις και από τα δύο. Από τον ήλιο, το φεγγάρι, την κοσμική ακτινοβολία αλλά και τη γήινη ακτινοβολία.Η κοσμική ακτινοβολία βρίσκεται πέρα από την ακτινοβολία γ στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα,
εκπέμπεται από το διάστημα, ταξιδεύει διαμέσου της γήινης ατμόσφαιρας, έχει πολύ μικρό μήκος κύματος και μεγαλύτερη διεισδυτικότητα από τις ακτίνες Χ. Προσπίπτουσα στο έδαφος του πλανήτη εν μέρει
απορροφάται από το έδαφος ή αντανακλάται ανάλογα με την ποιότητα του εδάφους. Σε περίπτωση που αντανακλάται προστίθεται στη γήινη ακτινοβολία αυξάνοντας την επίδρασή της.
Οι αρχαίοι Ετρούσκοι, οι Κέλτες και οι Ρωμαίοι, πριν κατοικήσουν σ' ένα τόπο άφηναν μερικά πρόβατα να βοσκήσουν πάνω σ' αυτόν και ύστερα από μερικούς μήνες εξέταζαν την κατάσταση της υγείας τους. Αν
ήταν καλή, τότε έκτιζαν τα σπίτια τους στην περιοχή αυτή. Οι νομάδες της Ασίας εγκαθιστούν τους καταυλισμούς τους εκεί που τα σκυλιά, κουρασμένα από την πορεία μαζεύονται για να ξεκουραστούν. Οι
αρχαίοι λαοί, Έλληνες, Αιγύπτιοι και άλλοι, έκτιζαν τους ναούς τους σε τοποθεσίες που θεωρούσαν ότι είχαν μία θετική ενέργεια για να τους βοηθούν στην εσωτερίκευσή τους. Πάνω σ' αυτούς τους ναούς
κτίστηκαν πολλοί από τους σύγχρονους. Η μελέτη της επίδρασης της ακτινοβολίας της γης, πέρασε από πολλά στάδια για να φτάσει στο Δρα Ernest Hartman του Πανεπιστημίου της Χαϊδεμβέργης που συνέδεσε
το όνομά του με τη γεοβιολογία, την οποία εμβάθυνε με μεγάλη οξύνοια, στηρίζοντας αρχικά τις παρατηρήσεις του πάνω σε 125.000 περιστατικά. Με τις μετρήσεις που έκανε μαζί με άλλους γερμανούς φυσικούς
και γιατρούς διαπίστωσε την ύπαρξη ενός δικτύου ακτινοβολίας που ονόμασε κοσμο-τελλουρική και του οποίου οι συνιστώσες έχουν κατεύθυνση από Βορρά προς Νότο και από Δύση προς Ανατολή. Από τη
συνάντηση των γραμμών σχηματίζονται ορθογώνια διαστάσεως 2Χ2,5 μέτρα. Το πάχος των αόρατων τοίχων είναι 0,21 του μέτρου. Η ακτινοβολία Hartman αγκαλιάζει όλο τον πλανήτη, βρίσκεται παντού: σε
βουνά, πεδιάδες, θάλασσες, έξω και μέσα στα σπίτια. Οι "τοίχοι" του ανεβαίνουν κατακόρυφα προς τα πάνω. Οι διαστάσεις αλλάζουν όσο πλησιάζουμε στους πόλους όπου τα ορθογώνια επιμηκύνονται. Η
μεγίστη ακτινοβολία διαπιστώθηκε στο σημείο συνάντησης των γραμμών του δικτύου όπου σχηματίζονται οι λεγόμενοι γεωπαθολογικοί κόμβοι ή κόμβοι Η.

Η διαταράσσουσα ακτινοβολία αυξάνεται λόγω της ύπαρξης:
 • Υπόγειων ρευμάτων νερού. Διαφορετική είναι η επίδρασή τους ανάλογα με την κατεύθυνσή τους ως προς τα σημεία του ορίζοντα και την καθαρότητά τους.
 • Υπόγειων ρηγμάτων
 • Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και καλώδιων στο σπίτι. Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές και ηλεκτρικά καλώδια παράγουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία των οποίων η βλαπτική επίδραση μελετάται. Εκτός λοιπόν
  από την απ' ευθείας βλαπτικότητά τους επιδρούν και πάνω στο δίκτυο "Η" εντατικοποιώντας το.
 • Πυλώνων υψηλής τάσης
 • Ραδιενεργών στοιχείων μέσα στα υλικά. Τόσο η ραδιενέργεια που υπάρχει στην ατμόσφαιρα λόγω ατομικών εκρήξεων κ.λ.π., όσο και η οφειλόμενη σε υλικά που χρησιμοποιούνται στην Οικοδομική
  Βιομηχανία (επίπεδα ραδονίου).
 • Ανακλαστικών εδάφων που δεν απορροφούν την κοσμική ακτινοβολία και την ανακλούν προσθέτωντάς την στην τελλουρική ακτινοβολία. Επίσης η διαφορετική δομή και το είδος του εδάφους έχουν
  σημασία και για τη ροή των υπόγειων νερών και κατά συνέπεια στο ηλεκτρικό φορτίο που δημιουργούν.
 • Μεγάλων μεταλλικών μάζών (ψυγεία, αυτοκίνητα)

Η ένταση της ακτινοβολίας αυτής επηρεάζεται επίσης από τις κλιματολογικές συνθήκες και την ώρα της ημέρας. Είναι μεγαλύτερη μεταξύ 12:00 και 2:00 το πρωί.

Η επίδραση των κόμβων  "Η", αποκτά μεγαλύτερη σημασία στους χώρους κατοίκησης και ιδιαίτερα εκεί όπου μένουμε πολλές ώρες σχεδόν ακίνητοι, π.χ. κρεβάτι, καρέκλα γραφείου, πολυθρόνα μπροστά στην
τηλεόραση. Διαπιστώθηκε ότι σε περιπτώσεις ανεξήγητων διαταραχών υγείας - πονοκέφαλοι, εξάντληση μέχρι βαρύτερες παθολογίες - πολλές φορές οι ασθενείς ήταν εκτεθειμένοι για πολλές ώρες κάθε μέρα μέσα
στην ακτινοβολία ενός κόμβου "Η". Η μετακίνηση του κρεβατιού στην ουδέτερη ζώνη πολλές φορές έλυνε το πρόβλημα.

Ο Lakofski  χαρτογράφησε το Παρίσι συσχετίζοντας τη συχνότητα της καρκινογένεσης στις διάφορες συνοικίες με το είδος του εδάφους και επομένως τη διαφορετική αντανάκλαση της κοσμικής ακτινοβολίας.
Σημαντικές παρατηρήσεις έκανε και ο Δρ Robert Endross σε 400 καρκινοπαθείς. που διαπιστώσε οτι στο 90% των περιστατικών υπήρχε στενή σχέση των παθήσεων με την γεωγραφικήθέση των σπιτιών τους
(και των κρεβατιών τους)! Ο καθηγητής του παιδαγωγικού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου του Saltzburg κ.  Bachler μετά από παρατηρήσεις 30 χρόνων, συσχέτισε την απόδοση και την συμπεριφορά των
μαθητών με την έκθεσή τους στην επίδραση γεωπαθολογικών κόμβων λόγω της θέσης τους στην τάξη!Στην  άλοτε Σοβιετική Ένωση και στην Ευρώπη, έγιναν πειράματα με ζώα, έντομα και φυτά που εκτέθηκαν σε
γεωπαθολογική ακτινοβολία. Παρατηρήθηκε ότι τα μυρμήγκια κτίζουν τις φωλιές τους πάνω σε διαταραγμένες ζώνες και ότι οι γάτες τις αποζητούν. Οι σκύλοι αντίθετα τις αποφεύγουν ! (Οι σκύλοι είναι
ευαίσθητοι και στους επερχόμενους σεισμούς). Οι μέλισσες αν τοποθετηθούν πάνω σ' ένα γεωπαθολογικό κόμβο έχουν μια φρενήρη συμπεριφορά και παράγουν τριπλή ποσότητα μελιού. Αν αφεθούν μόνιμα σ'
αυτό θα εξαντληθούν και θα πεθάνουν. Ένα ακόμη πείραμα που αξίζει να αναφερθεί, εγινε στη Γερμανία από τους γιατρούς Hartman και Jenny με 14.000 άσπρα ποντίκια με τα ίδια χαρακτηριστικά (ηλικία,
βάρος κ.λ.π.), ένα μέρος των οποίων τοποθετήθηκαν πάνω σ' ένα κόμβο Hartman και ένα μέρος στην ουδέτερη ζώνη. Τα ποντίκια της ουδέτερης ζώνης είχαν φυσιολογική συμπεριφορά καθ' όλη τη διάρκεια της
παρατήρησης, καλό τρίχωμα και γεννούσαν 30% περισσότερο απ' ότι τα ποντίκια στον κόμβο Hartman. Αυτά που ήταν πάνω στον κόμβο ήταν συνεχώς ανήσυχα και κατέφευγαν στις γωνίες κοντά στην ουδέτερη
ζώνη, έχαναν το τρίχωμά τους, γρύλιζαν τα βράδια, έτρωγαν την ουρά τους και τα μικρά τους. Μετά από σαράντα μέρες η αυτοψία έδειξε πολλούς όγκους. Το pH του αίματός τους είχε αλλοιωθεί. Θα μπορούσαμε
να πούμε ότι οι διαταραγμένες ζώνες προκαλούσαν μία γενική διέγερση τόσο στη συμπεριφορά όσο και στα κύτταρα. (Πειράματα των Davis και Rawis έδειξαν ότι πανομοιότυπο αποτέλεσμα έχει και η έκθεση
ποντικιών αποκλειστικά στην ενέργεια του θετικού (S) πόλου ενός μαγνήτη.

Να ήταν όμως μόνο αυτά!
Η παγκόσμια εμπειρία, μας έχει δείξει ότι ακόμη και η σύσταση του υπεδάφους, παίζει ρόλο στην υγεία των κατοίκων ενός κτηρίου. Πριν από μερικά χρόνια, στο επίσημο δελτίο της Ελληνικής Καρδιολογικής
Επιθεώρησης, δημοσιεύθηκε μια εκπληκτική έρευνα των καθηγητών Γκαλέα, Κλωτσοντήρα, Μυλωνά και Σιδέρη, για την Γεωγραφική κατανομή των οξέων εμφραγμάτων στον Νομό Τρικάλων. Η επίδραση του
είδους του εδάφους στην υγεία έχει παρατηρηθεί από την αρχαιότητα. Ο Νομός Τρικάλων προσφέρεται για τη μελέτη της επίδρασης του εδάφους στην υγεία, διότι αφ' ενός μεν έχει δύο είδη πετρωμάτων,
αλλουβιακά και μη αλλουβιακά, και αφ' ετέρου δεν έχει γίνει μετακίνηση πληθυσμού τα τελευταία χρόνια. Σ' αυτήν την εργασία ερευνάται αν το είδος του εδάφους επηρεάζει την επίπτωση του οξέος εμφράγματος
και εφόσον διαπιστωθεί επηρεασμός, αν αυτός είναι άμεσος ή έμμεσος, σχετιζόμενος με την πυκνότητα του πληθυσμού. Υλικό της μελέτης είναι οι ασθενείς που νοσηλεύτηκαν με οξύ έμφραγμα στο Γενικό
Νοσοκομείο Τρικάλων από 1 - 1 - 1983 έως και 31 - 12 - 1987. Σε κάθε ασθενή σημειώθηκε ο τόπος που γεννήθηκε ή - αν κατοικούσε σε άλλο μέρος για 20 τουλάχιστον χρόνια - ο τόπος κατοικίας.
Προσδιορίστηκε από κατάλληλους χάρτες αν ο τόπος διαμονής κάθε ασθενούς βρισκόταν σε αλλουβιακά ή μη αλλουβιακά πετρώματα. Με τη μέθοδο χ² βρέθηκε ότι τα αλλουβικά στρώματα στο έχουν σημαντική
σχέση με την επίπτωση των οξέων εμφραγμάτων. Η σχέση αυτή φαίνεται να μην εξαρτάται από την πυκνότητα του πληθυσμού στα δύο είδη πετρωμάτων.
Στα κτίρια μας, οι γεωβιολόγοι μηχανικοί του γραφείου μας, διατάσουν στην κατοικία σας τους χώρους και τα έπιπλα ώστε αυτά να μην τοποθετούνται πάνω σ' ένα κόμβο Hartman αλλά σε μια
ουδέτερη ζώνη. Κατά την επιλογή του οικοπέδου φροντίζουμε αυτό να μην βρίσκεται πάνω σε υπόγεια ρεύματα και ρήγματα και μελετάμε την σύσταση του εδάφους.

Τα κτήρια που μελετούμε σας βοηθούν στην αντιμετώπιση ακόμα και χρόνιων ιατρικών προβλημάτων σας.
Έχει αποδειχθεί απο μελέτες οτι τα υλίκά, τα χρώματα, ο προσανατολισμός και οι συνθήκες
υγρασίας και θερμαοκρασίας σε ένα χώρο επηρραάζουν άμμεσα την υγεία μας. Όταν αυτες οι συνθήκες είναι ελεγχόμενες μπορούν ανα αντιμετωπίσουν χρόνια προβλημάτων όπως αρθριτικά, παχυσαρκία,
οσφυαλγία, κεφαλαλγία κλπ

Οι μετρήσεις που διενεργούμε αφορούν:

 • Μέτρηση του ραδονίου του εδάφους, με τη χρήση ειδικού οργάνου (Radon Alert).
 • Μέτρηση του επιπέδου θορύβου, με χρήση ηχομέτρου.
 • Μελέτη του υπεδάφους, με χρήση γεωλογικών χαρτών.
 • Αποτύπωση των γεωμαγνητικών γραμμών του δικτύου Hartmann, με ράβδους και γεωμαγνητόμετρο.
 • Μελέτη του επιπέδου της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, που εκπέμπεται από πυλώνες και ηλεκτρικά καλώδια, κεραίες κινητής τηλεφωνίας κλπ.

(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1. (κτηρία κατοικίας ) 2500 € )
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1. (κτηρία κατοικίας διαμερίσμα ) 2 € / m2 -  2. (κτηρία κατοικίας μονοκατοικία ) 3,5 € / m2 -3. (κτηρίων υπηρεσιων) 6 € / m2 - 4. (βιομηχανικών χώρων) 2 € / m2 -
5. (δρόμων και πλατειών) 0.5 € / m2 )
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.  150 € )
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1. (0-200 m2) 300 € - 2. (200-400 m2) 450 € - 3. (400-600 m2) 600 € - 4. (600-800 m2) 750 € - 5. (800-1.000 m2) 900 € - 6. (1.000-2.000 m2) 1700 € )
Βιοκλιματική Μελέτη
Το Υγιεινό σπίτι
Αρχιτεκτονική Μελέτη
Photo gallery...