Οι σύγχρονες διεθνείς τάσεις σύμφωνα με το συσχετισμό παραγωγής - κατανάλωσης ενεργειακών μορφών σε παγκόσμιο επίπεδο, καθιστούν  μονόδρομο
τη στροφή στις Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας. Σύμφωνα με την Ε.Ε., θα πρέπει τα επόμενα χρόνια να αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό της παραγόμενης
ενέργειας
από ανανεώσιμες πηγές. Παγκοσμίως αλλά και στη χώρα μας, οι  εφαρμογές Ηλιακής, Αιολικής Ενέργειας και Γεωθερμικής Ενέργειας  γνωρίζουν
πολύ μεγάλη ανάπτυξη.

Η e-MeLeTi ,στα πλαίσια των υψηλών δυνατοτήτων που εξασφαλίζει η γεωμορφολογία της Ελλάδας για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
δραστηριοποιείται  στην μελέτη εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών πάνελ και ηλιακών πάρκων.
Ανανεώσιμες Πηγές Ενεργειας
e-Shop
Το Λογισμικό μας...
ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
  • Μελέτη Φ/Β εγκατάστασης (αυτόνομο και διασυνδεδεμένο σύστημα) σε κατοικία, αγροτεμάχιο, φωτιστικό δρόμου και αντλίες. Βαση δεδομένων για πολλές Ελληνικές πόλεις, Φ/Β πλαίσια και συσσωρευτές.
    Δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων που αφορούν την ηλιακή ενέργεια, τη θερμοκρασία, τους συσσωρευτές και τα Φ/Β πλαίσια.  
  • ΔΕΝ περιλαμβάνεται το κόστος του Τοπογραφικού
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1. (0-5ΚW) 150 € Κατηγορία: 2. (5-10ΚW) 300 € Κατηγορία: 3. (10-20ΚW) 500 € Κατηγορία: 4. (20-50ΚW) 800 € Κατηγορία: 5. (50-100ΚW) 1000 € Κατηγορία: 6. (100-
500ΚW) 2000 € )
KW ΕΡΓΟΥ
  • Φωτοβολταικά έργα επιλύονται και διαστασιολογούνται με τo PVSYST το SunnyDesign, το  Climate Consultant 5
  • Μελέτες τεχνικοοικονομικής σύγκρισης συστημάτων για εγκατάσταση με το HOMER
ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
  • Μελέτη σύγκρισης συστημάτων. Αφορα προκαταρκτικες μελέτες για επενδύσεις σε συστήματα ανανεώσιμών πηγων ενέργειας. Η Μελέτη δείχνει τις προοπτικές που διαμορφώνονται σύμφωνα
    με την δαπάνη της επένδυσης και την αναμενόμενη κερδοφορία
(Κόστος Μελέτης / Κατηγορία: 1.  500 € )
www.e-MeLeTi.com - info@e-meleti.com   ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 6 ΠΥΛΑΙΑ Τ.Κ. 55535 - 2310 239 349 ©2003 - 2020
Το  σύνολο  του  περιεχομένου  και  των  υπηρεσιών  της  ιστοσελίδας  διατίθεται  στους  επισκέπτες  αυστηρά  για  προσωπική  χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.